6.8.10

Επανερχόμεθα......

Αγαπητοί φίλοι όσοι παρακολουθείται την ιστοσελίδα μας θα διαπιστώσατε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα είχαμε σιγίσει. Ο λόγος ήταν ότι βρισκόμασταν εκτός Αθηνών.  Από σήμερα θα είμαστε καθημερινά κοντά σας για την ενημέρωση σας .Ζητούμε συγνώμη από όλους τους φίλους μας.

Αγαπηνός. 


Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More