3.8.11

Δολοφονείστε τα Ελληνόπουλα!

Τριακόσιοι νεκροί από τη χρήση ναρκωτικών ετησίως στην Ελλάδα!

Τους βασικούς άξονες του υπό κατάρτιση νομοσχεδίου για τα ναρκωτικά παρουσίασε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής ο υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μιλτιάδης Παπαϊωάννου.
H σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών εκκινεί από δύο αριθμητικά δεδομένα που αφορούν τη χώρα μας: α) Ο αριθμός των θανάτων που επισήμως συνδέονται με την κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών κυμαίνονται περί τους 300 ετησίως β) Το 40% περίπου των κρατούμενων στις φυλακές κρατείται για υποθέσεις που αφορούν άμεσα τα ναρκωτικά, ενώ πολλοί άλλοι κρατούνται για εγκλήματα συνδεόμενα με τη διάδοση των ναρκωτικών ουσιών (ιδίως διακεκριμένες κλοπές, ληστείες κλπ.).
Προς αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, η Ελληνική Πολιτεία προκρίνει τη λελογισμένη αλλά τολμηρή μεταρρύθμιση της σχετικής νομοθεσίας με στόχο 1) την θεραπεία και τον περιορισμό της παραβατικότητας των χρηστών ναρκωτικών ουσιών, εξαρτημένων ή μη, και 2) την καταστολή της διακίνησης των ουσιών αυτών κατά τρόπο αυστηρό, αλλά αντικειμενικό και δικαιοκρατικά ορθό.
Οι ανωτέρω στόχοι εξυπηρετούνται από τις ακόλουθες βασικές μεταρρυθμίσεις που εισάγονται με το νομοσχέδιο.
1. Αποποινικοποίηση της χρήσης
Αποποινικοποιείται πλήρως για πρώτη φορά η χρήση ναρκωτικών ουσιών ως συμπεριφορά ενέχουσα αποκλειστικά και μόνο αυτοπροσβολή του ίδιου του χρήστη. Διατηρείται εντούτοις, αλλά μειωμένο, σε βαθμό πταίσματος, το αξιόποινο της προμήθειας και της κατοχής ναρκωτικών, ως και της καλλιέργειας φυτών κάνναβης, σε αριθμό ή έκταση που δικαιολογούνται για την αποκλειστική χρήση του δράστη, λόγω της έστω και μικρής επικινδυνότητας που ενέχουν για τρίτους, αλλά και προκειμένου να διευκολυνθεί η ελεγκτική δραστηριότητα των αρχών για τη διερεύνηση σοβαρότερων εγκλημάτων.
2. Εξορθολογισμός των προβλέψεων και των ποινών για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών
Τυποποιείται με νομοτεχνικά αρτιότερο τρόπο ως βασικό έγκλημα η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, τιμωρούμενο σε βαθμό κακουργήματος. Καθορίζονται αντικειμενικά κριτήρια για την διάκριση ελαφρύτερων (άρθρο 21), βαρύτερων (άρθρο 22) και ιδιαίτερα σοβαρών (άρθρο 24) περιπτώσεων διακίνησης, με αντίστοιχη κλιμάκωση των ποινών, ούτως ώστε:
α) Να επιτυγχάνεται δικαιότερη μεταχείριση των μικροδιακινητών, ιδιαίτερα των εξαρτημένων, ανάλογη με το μέτρο της απαξίας της πράξης τους, τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε και της ιδιότητάς τους ως εξαρτημένων από τις ναρκωτικές ουσίες ή μη.
β) Να μην εμφανίζονται φαινόμενα επιβολής δυσανάλογα μεγάλων ή δυσανάλογα μικρών ποινών για τις ίδιες πράξεις.
γ) Να μη διαφεύγουν πλέον της απειλής επιβολής της σοβαρότερης κύρωσης (ισόβιας κάθειρξης) διακινητές που τελούν ιδιαίτερα βαριές πράξεις διακίνησης. Το τελευταίο επιτυγχάνεται με την απαγόρευση ηπιότερης αντιμετώπισης των πραγματικών μεγαλεμπόρων, οι οποίοι προσδιορίζονται με αντικειμενικά κριτήρια και δεν θα τυγχάνουν πλέον ευνοϊκότερης μεταχείρισης ακόμα και αν επικαλεστούν εξάρτηση από ναρκωτικά.
3. Κατοχύρωση του δικαιώματος στη θεραπεία
Όσον αφορά τη διάγνωση της εξάρτησης, στοιχείο που παραμένει κρίσιμο για την ποινική μεταχείριση των αδικημάτων με επιεικέστερο τρόπο, καθιερώνεται πληρέστερο σύστημα απόδειξης, με την ρητή πρόβλεψη ότι το δικαστήριο συνεκτιμά υποχρεωτικά, εκτός από την έκθεση πραγματογνωμοσύνης - που συχνότατα είναι ατελής, λόγω ελλείψεων δημόσιων υποδομών - και άλλα αποδεικτικά μέσα, όπως έγγραφα που αφορούν την παρακολούθηση συμβουλευτικών ή θεραπευτικών προγραμμάτων, ευρήματα εργαστηριακών εξετάσεων, ή την ύπαρξη ιατρικού ιστορικού ασθενειών συνδεόμενων με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών.
Η αντιμετώπιση του εξαρτημένου δράστη έχει ως βασική αφετηρία τη θεραπευτική προσέγγιση, με τη συναίνεσή του.
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο, με τη συστηματοποίηση και επέκταση διαφόρων ευεργετικών μέτρων που προβλέπονταν ήδη στη σχετική νομοθεσία, κατοχυρώνει το δικαίωμα στην πλήρη θεραπεία, δηλαδή στην απεξάρτηση, παντός εξαρτημένου δράστη αξιόποινης πράξης, είτε πρόκειται για εγκλήματα του νόμου περί ναρκωτικών (πλην των ιδιαίτερα σοβαρών πράξεων διακίνησης), είτε για άλλα εγκλήματα που φέρονται ότι τελέστηκαν για να διευκολυνθεί η χρήση ναρκωτικών ουσιών (με την εξαίρεση ορισμένων ρητά αναφερόμενων ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων, όπως η ανθρωποκτονία, ο βιασμός, η ληστεία με ιδιαίτερη σκληρότητα κα).
Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν α) την εισαγωγή σε εγκεκριμένο θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης ως περιοριστικό όρο, β) την υποβολή σε πρόγραμμα σωματικής αποτοξίνωσης και την παρακολούθηση συμβουλευτικού προγράμματος ψυχολογικής απεξάρτησης εντός καταστημάτων κράτησης, γ) την χορήγηση υφ' όρον απόλυσης για παρακολούθηση προγράμματος απεξάρτησης, δ) την αναβολή της άσκησης ποινικής δίωξης ε) την αναστολή ισχύος εντάλματος σύλληψης στ) την αναστολή εκτέλεσης ποινής, ζ) την υποχρεωτική αναβολή στράτευσης η) την υποχρεωτική αναβολή της δίκης. Σε περίπτωση δε ολοκλήρωσης του θεραπευτικού προγράμματος, προβλέπονται α) η οριστική αποχή από την ποινική δίωξη, β) η υποχρεωτική αναστολή της ποινής που επιβάλλεται, γ) η υποχρεωτική αναγνώριση ελαφρυντικής περίστασης υπέρ του δράστη.
Καινοτομία αποτελεί επίσης ότι το δεύτερο από τα παραπάνω μέτρα (υποβολή σε πρόγραμμα σωματικής αποτοξίνωσης και απεξάρτησης) επιφυλάσσεται υπέρ παντός κρατούμενου, είτε έχει αναγνωριστεί από το δικαστήριο ως εξαρτημένος είτε όχι - ρύθμιση που δίνει λύση στο υπαρκτό πρόβλημα που ανακύπτει όταν ο καταδικασθείς, πχ για κλοπή, δεν έχει επικαλεστεί, ούτε το δικαστήριο υποχρεώνεται να εξετάσει, τυχόν συνδρομή του στοιχείου της εξάρτησης.
Με την πληρέστερη κατοχύρωση του δικαιώματος στην θεραπεία εξυπηρετείται πολύ αποτελεσματικότερα η αντεγκληματική πολιτική, καθώς έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι η απεξάρτηση συντελεί δραστικά στην αποχή των πρώην χρηστών από κάθε παράνομη δραστηριότητα, δηλαδή στην ειδική πρόληψη, ενώ, αντίθετα, ο εγκλεισμός στη φυλακή επιτείνει και την παραβατικότητα και τον κοινωνικό αποκλεισμό.


Τα λέει όλα!


Η αυθάδεια της φαυλοκρατίας!Ο Μιλτιάδης Παπαϊωάννου είναι από τους πλέον αντιπροσωπευτικούς τύπους της «Ρασπούτνιας καμαρίλας» του πασοκικού κράτους και παρακράτους: Πολιτικός χαμαιλέοντας, τυχάρπαστος, θεατρίνος του λαϊκιστικού μελοδράματος, υστερικός της πασοκικής ανοησίας και προπάντων αυθάδης σατραπίσκος του καθεστωτικού δωσιλογισμού.
Ο «πολιτικός υπόκοσμος» του πασοκικού καθεστωτικού παρασιτισμού, έχοντας απολέσει κάθε πολιτική συστολή και ενοχή, επιχειρεί να κάνει αισθητή την παρουσία του με τη μηδαμινότητά του, με το κιτς του λαϊκιστικού μελοδράματος και την κακουργία της στραταρχικής αυθάδειας.
Ο Παπαϊωάννου, μόλις ανέλαβε «καθήκοντα» στο παρασιτικό καθεστώς της κυβέρνησης των ανδρεικέλων άρχισε το «γεύμα» με το μελόδραμα της πασοκικής υποκρισίας: «Πεθαίνει ο τουρισμός μιας πόλης και το εμπόριό της… «Δεν είναι αυτή η εικόνα της χώρας. Δεν μπορώ να βλέπω τη χώρα μου να πεθαίνει»!!!
Τώρα μας σερβίρει το «κύριο πιάτο»: την αυθάδεια των απειλών της πασοκικής, κυβερνητικής κακουργίας.
Δήλωσε για τους ταξιτζήδες στο ραδιοφωνικό σταθμό Real:
«Ουσιαστικά κάποιοι θέλουν να καταλύσουν τη δημοκρατική εξέλιξη της χώρας, την αναπτυξιακή της προσπάθεια, τη σταθεροποίηση της οικονομίας. Εγκληματίες, είναι το…λιγότερο»!!!
Φαίνεται ότι τα ανδρείκελα έχουν περιέλθει σε τέτοιο πανικό και παραληρούν, τόσο ανόητα, που προσβάλλουν βάναυσα τη νοημοσύνη και του τελευταίου αφελή Έλληνα, πολλαπλασιάζοντας την ΟΡΓΗ του από την ΑΗΔΙΑ…
Εδώ έχουν καταλύσει ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ και τα τελευταία ψήγματα της δημοκρατίας, η χώρα είναι υπό δικτατορική ΚΑΤΟΧΗ της διεθνούς μαφίας του χρήματος και στα τάρταρα της ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ και της ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ, πάνω στην οποία ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΟΥΝ ασυστόλως οι «αγορές» για τη διάσωση των τραπεζών, τα πάντα έχουν μπει στο σφυρί και ιδιωτικοποιούνται, η Ελλάδα γίνεται προτεκτοράτο των διεθνών αρπακτικών και δημίων και ο άθλιος λακές της δωσίλογης κυβέρνησης κατηγορεί, με δικτατορικό κομπασμό, τους ταξιτζήδες για «κατάλυση» της «δημοκρατικής εξέλιξης» και «αναπτυξιακής ανάπτυξης»!!!!
Τέτοια αλαλάζουσα ανοησία και τόσο ωμή και νοσηρή διαστροφή της πραγματικότητας…
Τα παράσιτα της εξουσίας, ιδιαίτερα όταν έχουν φτάσει στα έσχατα φρενοβλαβή όριά τους, ΘΕΩΡΟΥΝ, κατά ένα τρόπο αδίσταχτο, κ ανενδοίαστο και προκλητικό, την κοινωνία και το ΛΑΟ της ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ τους.
ΤΑΥΤΙΖΟΥΝ τα δικά τους, ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΑ, παρασιτικά συμφέροντα με τα «εθνικά συμφέροντα», τη δική τους ΣΩΤΗΡΙΑ και ΑΣΥΔΟΣΙΑ με τη «δημοκρατική εξέλιξη και οικονομική ανάπτυξη», τη ΔΙΚΗ τους ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ με τη «νομιμότητα».
«Συντεχνίες» είναι ο Λαός, ΟΤΑΝ διεκδικεί το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ…
ΣΗΜΕΡΑ που όλη η ελληνική κοινωνία (και όχι μόνο οι ταξιτζήδες) έχει ξεσηκωθεί εναντίον της κατοχικής κυβέρνησης χαρακτηρίζεται από τη ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ της κυβερνητικής καμαρίλας ΠΑΡΑΝΟΜΗ!!!
Ο ελληνικός λαός από πηγή της εξουσίας στιγματίζεται σαν «πηγή» παρανομίας και κατάλυσης της «δημοκρατίας» και της «ανάπτυξης» της χώρας.
Κάθε λαϊκός αγώνας εναντίον των ανδρεικέλων σφαγέων χαρακτηρίζεται σαν «ασέβεια» προς τη χώρα, σαν «δυσφήμιση» της χώρας: Τέτοια πασοκική κακουργία και ξεδιαντροπιά.
Η διαστροφική μοχθηρία της κυβέρνησης των ανδρεικέλων έχει ξεπεράσει και τα δόγματα των Λουδοβίκων.
Αυτοί κήρυτταν: «Το κράτος είμαι εγώ»!
Τα πασοκικά ανδρείκελα και τα παράσιτά τους διακηρύσσουν: «ΟΧΙ μόνο το κράτος, αλλά και η κοινωνία, το έθνος και ο λαός είμαι ΕΓΩ»!!!!
Το τέλος των κυβερνητικών ανδρεικέλων θα είναι χειρότερο από αυτό των Λουδοβίκων…
http://triepsilites.wordpress.com/


Ότι και να γίνει δεν θα προλάβουν να φύγουν!

Ενώ κάνουν κρατήσεις από τις συντάξεις υπέρ απόρων, δίνουν 15 εκατ. το μήνα για τους μετανάστες!


images.jpg
Ελλάδα. Η δικαίωση του μετανάστη!
Το κράτος δικαίου σε όλη του την έκφανση.
Νομοθετούν ορισμένοι καλοπληρωμένοι χωρίς ένα ένσημο για να κόψουν από τις συντάξεις των ανθρώπων που δούλευαν από νέοι για να πάρουν το ιλιγγιώδες ποσό των 900 ευρώ το μήνα, και την ίδια στιγμή παραδέχονται ότι δίνουν 10 διαφορετικά επιδόματα σε περίπου 35.000 μετανάστες.
Ναι, το ίδιο κράτος που αποφάσισε για το μνημόνιο 1, για το μεσοπρόθεσμο, για το ξεπούλημα και ετοιμάζεται να ψηφίσει και το μνημόνιο 2, το ίδιο είναι που δίνει 15 εκατ. ευρώ το μήνα, ή 180 εκατ. το χρόνο σε επιδόματα για μετανάστες.
Είναι το ίδιο που εγκρίνει 1.5 εκατ. ευρώ για την κατασκευή τεμένους στην Αθήνα.
Και το άσχημο δεν είναι (μόνο) τα ανωτέρω. Το άσχημο είναι ότι μας έχουν πάρει όλοι χαμπάρι και έχουν στήσει πανηγύρι στην καμπούρα μας. Επιδόματα σε μετανάστες. Κονδύλια σε τζαμιά. Συντάξεις σε Βαλκάνιους με 1-2 χρόνια εργασίας στην Ελλάδα. Δωρεάν περίθαλψη στα
καταχρεωμένα δημόσια νοσοκομεία την ίδια στιγμή που ο Έλλην ευπατρίδης συνταξιούχος που σαν μα@@@ας πλήρωνε 30-35 χρόνια κρατήσεις πρέπει να περιμένει μήνες για ένα ραντεβού στο ΙΚΑ. Ανομία. Ατιμωρησία.
Υ.Γ. Κύριε Παπαϊωάνου, ναι εγώ ο κουκουλοφόρος του διαδικτύου τα λέω εγώ. Να πω εγώ το όνομα μου για να πάμε μαζί έξω και να δούμε τι θα μας πούνε και οι υπόλοιποι επώνυμοι που κυκλοφορούν στους δρόμους και στις λαϊκές με την απόγνωση ζωγραφισμένη στο πρόσωπο;
Loutraki One


ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΓΡΑ ΣΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΓΡΑ ΣΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ!

 
Του Κωνσταντίνου Χολέβα
Πολιτικού Επιστήμων.

Την Κυριακή 10 Ιουλίου είχα την τιμή να είμαι ο κύριος ομιλητής στις εκδηλώσεις ΑΓΑΠΗΝΕΙΑ του Δήμου Τριφυλίας και της πόλης των Γαργαλιάνων. Πρόκειται για καθιερωμένες επί χρόνια εκδηλώσεις για να τιμηθεί η μνήμη του Γαργαλιανιώτη Μακεδονομάχου Σαράντου Αγαπηνού, γνωστού με το πολεμικό ψευδώνυμο Τέλλος Άγρας. Ο Άγρας, κεντρικός ήρωας στα «Μυστικά του Βάλτου» της Πηνελόπης Δέλτα, σκοτώθηκε από συμμορία κομιτατζήδων στις 7 Ιουνίου 1907 λίγο έξω από την Έδεσσα. Μαζί του μαρτύρησε για το Έθνος μας και ο Ναουσαίος συμμαχητής του Αντώνης Μίγγας, προερχόμενος από δίγλωσση οικογένεια, δηλαδή από Έλληνες Μακεδόνες που χρησιμοποιούσαν το τοπικό σλαβόφωνο ιδίωμα παράλληλα με τα ελληνικά. Ο Σαράντος Αγαπηνός-Άγρας ήταν αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού και πήγε εθελοντικά στη Μακεδονία, η οποία αποτελούσε τότε τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Βοήθησε και αυτός, όπως και πολλοί άλλοι Έλληνες αξιωματικοί και εθελοντές, τον αγώνα των εντοπίων κατά των Τούρκων κατακτητών και των Βουλγάρων, που διεκδικούσαν τη Μακεδονία.
            Με την ευκαιρία της ομιλίας μου αυτής αναλογίσθηκα πόσο μεγάλη ευθύνη έχουμε σήμερα απέναντι στην ηρωική μνήμη όλων εκείνων που αγωνίσθηκαν στο διμέτωπο αγώνα του Ελληνισμού για τη διάσωση της Μακεδονίας. Διδάσκουμε άραγε στα παιδιά μας ότι ακριβώς δέκα χρόνια από την πτώχευση της Ελλάδος επί Χαριλάου Τρικούπη και ενώ από το 1898 είχε επιβληθεί στην Ελλάδα ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος (η τρόικα της εποχής) κατόρθωσαν οι πρόγονοί μας και αντιμετώπισαν επιτυχώς Τούρκους και Βουλγάρους εθνικιστές (1903-1908); Διδασκόμαστε άραγε από εκείνη την προσπάθεια στην οποία αποδείχθηκε ότι όταν θέλει ο Έλληνας είναι και συστηματικός και οργανωτικός; Παίρνουμε μαθήματα από τον ορθό συντονισμό μεταξύ Εκκλησίας, διπλωματών, στρατιωτικών, εντοπίων και εθελοντών που οδήγησε στη σωτηρία της Μακεδονίας μας; Προσπαθούμε άραγε να διερευνήσουμε ποιές ψυχικές δυνάμεις, ποια παιδεία και ποιο ήθος ώθησε την πτωχευμένη Ελλάδα του 1893, την ηττημένη από τους Τούρκους το 1897, να ορθώσει κεφάλι το 1903 και να στείλει την αφρόκρεμα της νεολαίας της στα έλη των Γιαννιτσών και στα χιόνια της Δυτικής Μακεδονίας υπέρ Ορθοδοξίας και πατρίδος;
            Ως Μακεδών θεωρώ χρέος μου να τιμώ τους προγόνους μου που ξεκίνησαν την αντίσταση κατά της Βουλγαρικής Εξαρχίας ήδη από το 1872, με αποκορύφωμα την ένοπλη φάση του 1903-1908. Όμως ακόμη περισσότερο οφείλω να εκφράσω ευγνωμοσύνη προς τους Κρητικούς, Μανιάτες, Μεσσήνιους και άλλους συνέλληνες, οι οποίοι ήλθαν από την υπόλοιπη Ελλάδα για να υλοποιήσουν την προτροπή του διπλωμάτη, λογίου και οραματιστή Ίωνος Δραγούμη: «Έλληνες, ας σπεύσουμε να σώσουμε τη Μακεδονία και η Μακεδονία θα μάς σώσει»! Ο αδικοχαμένος από ελληνικό βόλι το 1920 Ίων Δραγούμης εννοούσε ότι ένας λαός πτωχευμένος υλικά χρειάζεται μία Μεγάλη Ιδέα, ένα εθνικό όραμα για να ανορθωθεί ηθικά και να αναγεννηθεί πνευματικά. Είχε δίκιο. Αλλά πόσοι σήμερα  τον διαβάζουν;
            Έχουμε ευθύνη απέναντι σε εκείνη την ηρωική γενιά. Όχι μόνον να στεφανώνουμε τα αγάλματά τους και να εκφωνούμε ομιλίες στη μνήμη τους. Καλά και αυτά, αλλά η ουσιαστική απόδοση τιμής είναι η συνεχής μάχη για την ταυτότητα της Μακεδονίας, για την αντιμετώπιση των διαστρεβλώσεων, για την καταγγελία των πλαστογράφων. Σήμερα τα Σκόπια στήνουν σε κεντρική πλατεία άγαλμα του Έφιππου Πολεμιστή, δηλαδή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και εμείς απλώς καταγγέλλουμε ή μεμψιμοιρούμε. Όμως πρέπει να αναλογισθούμε τα δικά μας σφάλματα που εξέθρεψαν τη θρασύτητα αυτού του πολυεθνικού και υπό διάλυσιν κράτους. Τους αποθρασύναμε όταν αλλάξαμε την επίσημη πολιτική μας και αρχίσαμε να συζητούμε τη σύνθετη ονομασία. Τους ενθαρρύναμε όταν αφήσαμε να ισχύει και μετά το 2002, που έληξε η ισχύς της, την Ενδιάμεση Συμφωνία του 1995. Οι Σκοπιανοί την παραβίασαν δεκάδες φορές και δεν μιλήσαμε. Τώρα πατώντας σ’  αυτή τη συμφωνία μάς ενάγουν ενώπιον του Δικαστηρίου Διεθνούς Δικαίου της Χάγης. Εκεί που μάς χρώσταγαν, μάς πήραν και το βόδι, λέει ο λαός μας. Τους δώσαμε περισσότερο θάρρος όταν δημόσια πρόσωπα άρχισαν να συζητούν σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής στη Βόρειο Ελλάδα των «Μακεδόνων του Αιγαίου», δηλαδή των επισήμων προπαγανδιστών του τεχνητού Μακεδονισμού, των οποίων οι γονείς κοιμήθηκαν Βουλγαρόφρονες και ξύπνησαν αριστεροί «Σλαβομακεδόνες» στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Και ενισχύουμε την προπαγάνδα τους με ανιστόρητες αναφορές στα σχολικά μας βιβλία, όπως αυτό της Γ’ Γυμνασίου που δίνει στα παιδιά μία θολή εικόνα για την εθνολογική σύνθεση της Μακεδονίας στις αρχές του 20ου αιώνος.
            Μία μεγάλη παράλειψή μας, η οποία ρίχνει νερό στον μύλο της σκοπιανής προπαγάνδας, είναι η παντελής απουσία αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αθήνα. Η πρωτεύουσα της Ελλάδος αρνείται να τιμήσει τον Έλληνα Μακεδόνα στρατηλάτη που δόξασε το όνομα του Ελληνισμού μέχρι τα βάθη της Ασίας. Το άγαλμα έχει φιλοτεχνηθεί και περιμένει σε κάποια αποθήκη. Κύριε Καμίνη, αξιότιμε Δήμαρχε της Αθήνας, είναι καιρός να ασχοληθείτε και με αυτό το θέμα: Να στηθεί επιτέλους το άγαλμα του Αλεξάνδρου σε περίοπτη θέση των Αθηνών. Αν εμείς οι ίδιοι αδιαφορούμε, αδρανούμε και υποβαθμίζουμε τους ήρωες μας, τότε γιατί φωνάζουμε όταν οι γείτονες κλέβουν την Ιστορία μας; Πριν διαμαρτυρηθούμε για τον σφετερισμό της εθνικής μας κληρονομιάς ας εργασθούμε συνειδητά για την προβολή της.
http://eoniaellhnikhpisti.blogspot.com/


Θα τους σταματήσει;

Τάφρο 120 χιλιομέτρων κατασκευάζει ο στρατός στον Έβρο!


Δεύτερο... Έβρο μήκους 120 χιλιομέτρων και πλάτους 30 μέτρων σκάβουν δίπλα στον ποταμό οι Ένοπλες Δυνάμεις. Η ολοκλήρωση της μήκους 14.500 μέτρων αντιαρματικής τάφρου από το χωριό Μαράσια μέχρι το χωριό Ν. Βύσσα και ο επιτυχής απολογισμός όσον αφορά την ανακοπή της εισόδου λαθρομεταναστών από τη συγκεκριμένη περιοχή, άναψε πράσινο φως για την επέκταση του έργου προς Βορρά και Νότο.
Ήδη, όπως διαπίστωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού αντιστράτηγος Φραγκούλης Φράγκος, κατά την επιθεώρηση που έκανε προχθές έχει προχωρήσει το 17% του έργου καθώς την περίοδο αυτή εκτελούνται εργασίες εκβάθυνσης σε μήκος περίπου 4.000 μέτρων, από την περιοχή του χωριού Ν. Βύσσα μέχρι τον παραπόταμο του Εβρου και νοτιότερα, αλλά και εργασίες διάνοιξης νέου τμήματος 2.500 μέτρων, στη περιοχή ανατολικά του χωριού Αρδάνιο.
Η εντολή, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είναι να προχωρά το έργο με τις μηχανές στο φουλ καθώς «προσφέρει και σημαντικά οφέλη στην ακριτική περιοχή αφού θα συμβάλει στη δημιουργία υδροβιοτόπων με παράλληλη χρησιμοποίηση των νερών των ποταμών Εβρου, Αρδα και Ερυθροπόταμου και των υπαρχόντων ταμιευτήρων. Παράλληλα θα αποτελέσει και εξαιρετικό αποστραγγιστικό σύστημα, για την προστασία της περιοχής από τις υπερχειλίσεις ποταμών».
Η μελέτη συντάχθηκε τον Δεκέμβριο του 2009, κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΣ, από στρατιωτική επιστημονική ομάδα υπό την καθοδήγηση καθηγητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την κατασκευή αρχικά κατάλληλης αντιαρματικής τάφρου για την ενίσχυση της άμυνας του Εβρου ποταμού.
Πάντως, η σημαντική μείωση του αριθμού των λαθρομεταναστών, οι οποίοι επιχειρούν πλέον να εισέλθουν στη χώρα μας στα τμήματα όπου η τάφρος έχει ολοκληρωθεί ανέδειξε - σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές - άλλο ένα σημαντικό όφελος για τη χώρα.Βέβαια, όπως εξηγούν οι αρμόδιοι, μέρος των λαθρομεταναστών μετακινήθηκε προς άλλες «διόδους». Πάντως, η συμβολή της τάφρου στην αποτροπή εισόδου λαθρομεταναστών δεν σημαίνει αλλαγή των σχεδίων ως προς την κατασκευή από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, φράχτη στον νομό.


Ελληνικές πατριωτικές θέσεις!
Η ζωή είναι καμωμένη για όσους έχουν πάρει την απόφαση να διάγουν την πορεία τους ως αληθινές ζωντανές υπάρξεις. Έχουν πάρει δηλαδή τον ανηφορικό μα και όμορφο δρόμο ώστε να αφήσουν το ίχνος τους διεκδικώντας την καλύτερη θέση κάτω από τον ήλιο, με το βλέμμα ψηλά και την διάθεση για μάχη έτοιμη προκειμένου να κατακτήσουν ισχύ, δόξα και πραγματική ειρήνη.
Πόλεμος και ειρήνη λοιπόν ζουν σαν δύο αγαπημένοι σύντροφοι που δεν έλαβαν τυχαία αλλά απολύτως δίκαια τη θέση τους στο γνωστό έργο του Ρώσου Πατριώτη Ντοστογιέφσκι, αφού κάθε λογική ανθρώπινη ύπαρξη πολεμά για να φτάσει στον τερματισμό της ειρήνης.
Όσοι Ζωντανοί Έλληνες κατά τον Ίωνα Δραγούμη, αυτοί μόνον έχουν συνηθίσει την αδυσώπητη και γοητευτική αλήθεια της ζωής. Έχουν μάθει να ζουν ως άξιοι συνεχιστές Μαρτύρων και Ηρώων που έχουν δώσει Αίμα Ελληνικό για να απολαμβάνουμε τα αγαθά και την ηρεμία μαζί με την συνείδηση της κληρονομιάς του Έλληνα. Φτάνει βέβαια τα αγαθά αυτά να είναι προϊόν της δικής μας εργασίας και η ηρεμία να είναι στηριγμένη στην όρθωση άπαρτων κάστρων ελληνικών.
Πολλές φορές η εξασφάλιση της εθνικής θωράκισης μπορεί να επιτευχθεί και μόνον με την αποφασιστικότητα στη θωριά παρέα με τη ρώμη της ελληνικής φύσης και το ελεύθερο πνεύμα της φυλής μας. Με τις αποσκευές γεμάτες από διάθεση και όπλα που απαιτούν οι σημερινές περιστάσεις.
Ύστερα πάλι έρχεται η ώρα της διεκδίκησης. Είναι η ώρα να μετουσιώσουμε το όραμα και τη διδαχή που έχουμε σχηματίσει μέσα στο υποσυνείδητο χρόνους πολλούς. Γιατί η διατήρηση της λευτεριάς και η δημιουργία πολιτισμού απαιτούν την ικανότητα να βαστάς τη γη και τους ανθρώπους σου στην αγκαλιά του Έθνους ακόμη και στην περίπτωση που έχει απολέσει ένα τμήμα ή και το σύνολο αυτών. Διότι αν δεν το κάνεις, θα χάσεις κάθε δικαίωμα να σηκωθείς ως ελεύθερος λαός. Επομένως θα σβήσεις οριστικά.
Αλλά κι αν πάλι είναι να διεκδικήσεις ζωτικό χώρο που θα δώσει έδαφος δράσης, διαβίωσης και οικονομικής ισχύος, επομένως και εθνικής ισχύος, στο Έθνος σου, τότε θα επεκτείνεις παρουσία και επιρροή. Θα κάνεις την ενέργεια στην οποία προέβη ο Μέγας Στρατηλάτης Αλέξανδρος που με την επικράτηση του Ελληνισμού στην εκστρατεία του, κατόρθωσε να βγάλει τους εχθρούς από τα πόδια της Ελλάδος, να τρανώσει τον Ελληνισμό σε κοσμοκρατορία και να κάνει αποδεκτή αυτή την Ελληνική Κοσμοκρατορία από τους κατακτηθέντες λαούς δια μέσω του ανυπέρβλητου Ελληνικού Πολιτισμού και το χτίσιμο κοινωνιών δικαίου.
Ο πόλεμος λοιπόν δικαίως θεωρείται και έχει υμνηθεί ως η οδός που οδηγεί στην ειρήνη. Την μόνιμη, διαρκή και δίκαιη ειρήνη. Γιατί αλίμονο σ’ αυτόν όπου έχει ειρήνη εξαρτώμενη. Φόρου υποτελή ειρήνη με ξένη και ξενοκίνητη ηγεσία. Αυτός θα ξεχρεώσει μονάχα με το χαμό του μέσα από μια άτιμη ειρήνη. Πόλεμος πατήρ των πάντων έλεγε ο μέγιστος Έλλην φιλόσοφος Ηράκλειτος.
Αυτός ο μεγάλος άνδρας ήταν ο πρώτος υμνωδός της έννοιας του πολέμου. Όχι φυσικά ως χαοτικό μηχανισμό ούτε ως καταστροφέα λαών και πολιτισμών, αλλά ως μηχανισμό κατάκτησης λευτεριάς, κοινωνίας δικαίου, πολιτισμού και ισχύος. Διότι πολύ απλά τα πάντα κατακτώνται στη ζωή και τίποτα δεν χαρίζεται. Ο δυνατός είναι αυτός που ορίζει τη μοίρα του και ουδείς άλλος.
Αυτές τις μεγάλες αλήθειες διδάσκει η Ελληνική Βιοθεωρία και Κοσμοθεωρία από τα βάθη των αιώνων. Οι σημερινοί ηγετίσκοι, ξεπουλημένοι πολιτικάντηδες και οχήματα ξενοκρατίας, δεν τις εφαρμόζουν διότι τους είναι ανοίκειες και διότι αποστολή τους είναι το γκρέμισμα του έθνους μας από κοινού με τον διεθνιστικό νεοταξισμό. Θέλουν να ξορκίσουν τον πόλεμο ως το απόλυτο κακό για να προτιμήσουμε την άτιμη ειρήνη, παραδίδοντας πλούτο, εδάφη και Έλληνες στα χέρια των βαρβάρων της εποχής. Γι’ αυτό δεν θωρακίζουν την Ελλάδα. Για να φανεί απαραίτητη η παράδοση, δαιμονοποιείται η εθνική αντίσταση.
Για τον Ελληνικό Εθνικοκοινωνισμό η καλύτερη απεμπλοκή από τις διαχρονικές απώλειες είναι η πολεμική ετοιμότητα του Ελληνικού Έθνους. Είναι η όρθωση του τείχους της Πατρίδος με τα πιο αποτελεσματικά υλικά. Και αυτά τα υλικά είναι η ενίσχυση του ελληνικού στρατού σε έμψυχο υλικό και εξοπλισμό, η τόνωση του ηθικού και του ηρωικού στοιχείου στο λαό και η διεκδίκηση πολιτικού ρόλου και εθνικής ολοκλήρωσης για το Ελληνικό Έθνος. Ο ύμνος στην πολεμική αρετή για τον Ελληνισμό είναι ύμνος στην ηγεμονική θέση και την λευτεριά του Έλληνα. Βασιλιάς και Στρατηλάτης, Λεωνίδας και Αλέξανδρος μαζί http://www.youtube.com/watch?v=Pv3_UteA34c&feature=share, όπως τραγουδούν υμνώντας την Ελλάδα οι Manowar.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ


Γειά σου Γιώργο με τις φούντες σου!

Θα πρασινίσει η Ελλάδα!

a_ton_of_weedΈνα παλιό λαϊκό τραγούδι, απαγορευμένο για πολλά χρόνια έλεγε: "Όταν καπνίζει ο λουλάς εσύ δεν θέλω να μιλάς"... κλπ. Επιτέλους το νεανικό όνειρο του κ. Γ. Παπανδρέου γίνεται πραγματικότητα. Θα πρασινίσει η Ελλάδα. Κάθε παράθυρο και δενδρύλλιο κάθε στρέμμα και φυτεία. Φυσικά και μιλάμε για την Ινδική κάνναβη με την οποία ο κ. Παπανδρέου ήθελε στο παρελθόν να πρασινίσει η Ελλάδα. Ίσως πολλοί μπορεί να έχουν ξεχάσει ή να μην γνωρίζουν τις δηλώσεις του κ. Παπανδρέου. Σας τις υπενθυμίζουμε. Ήταν το έτος 1997 και ο Γ. Παπανδρέου αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Είχε δηλώσει μεταξύ άλλων σε σχετική συνέντευξη που είχε δώσει στον Ντίνο Γιώτη στο περιοδικό ΚΛΙΚ (τεύχος 122, Ιούνιος 1997).

Ερώτηση: Ακόμα και αν επιτραπεί η χρήση του χασίς, ο χρήστης από κάπου δεν πρέπει να το προμηθεύεται; Αν δεν υπάρχει κάποιος τρόπος ελέγχου, ο χρήστης δεν θα οδηγηθεί και πάλι στον έμπορο; Απάντησς:  Δεν μιλάω για μια τέτοιου είδους νομιμοποίηση. Σαφώς, υπάρχει ανάγκη ελέγχου της παραγωγής και της εμπορίας. Σε μια πρόταση που είχαμε συνυπογράψει παλιότερα με μερικούς βουλευτές υποστηρίζαμε τη δυνατότητα του χρήστη κάνναβης να καλλιεργεί στο σπίτι του μια μικρή ποσότητα για δική του μόνο χρήση. Θα ήταν παράνομο να διακινεί την οποιαδήποτε ποσότητα ή να την πουλάει, οπότε πια δεν θα είχαμε να κάνουμε με εμπόριο.
Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι Νομοσχέδιο για την αποποινικοποίηση της χρήσης ναρκωτικών θα φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή. Τη μη δίωξη του χρήστη δηλαδή, ανεξάρτητα από το αν βρεθούν στην κατοχή του σκληρές ναρκωτικές ουσίες εισηγήθηκε η νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Στην αποποινικοποίηση της κατοχής μικροποσοτήτων ναρκωτικών, αρκεί να αποδεικνύεται ότι ο κάτοχος είναι χρήστης, προχωρά η κυβέρνηση με σχέδιο νόμου, το οποίο αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις. Σύμφωνα με την εφημερίδα "Πρώτο Θέμα", το νομοσχέδιο, που έχει επεξεργαστεί η συσταθείσα από τον υπουργό Δικαιοσύνης Χάρη Καστανίδη, νομοπαρασκευαστική επιτροπή, προβλέπει τη μη δίωξη του χρήστη. Η πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ Μ. Μαλιώρη, μιλώντας στην εφημερίδα, σημειώνει ότι με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, αποποινικοποιείται ο χρήστης και η μικροπαραβατικότητα που τον συνοδεύει. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο χρήστης δεν θα διώκεται ανεξαρτήτως αν έχει στην κατοχή του σκληρά ναρκωτικά, καθώς αυτό που θα μετράει θα είναι η ποσότητα και το αν ο ίδιος θα αποδεικνύει ότι τα έχει προς ιδία χρήση.
Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα από την επιτροπή, βρίσκεται στα χέρια του υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος εντός των επομένων ημερών θα κάνει ανακοινώσεις και θα το φέρει προς ψήφιση στη Βουλή. Τέλος, η πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ ανακοίνωσε τη λειτουργία 17 νέων μονάδων μέσα στα νοσοκομεία για τη χορήγηση υποκατάστατων ουσιών, με στόχο να πάψουν να δημιουργούνται πιάτσες τοξικομανών έξω από τα κέντρα απεξάρτησης.

Εκείνο που θα πρέπει να ξέρει ο κ. Παπανδρέου και ο περίεργος από τότε που έγινε υπουργός κ. Καστανίδης, (ο οποίος το μόνο που κάνει επί υπουργίας του, είναι να νομοθετεί υπέρ των κακοποιών για αποσυμφόρηση των φυλακών), είναι ότι τα μαλακά λεγόμενα ναρκωτικά είναι η είσοδος για τα σκληρά και σε καμία περίπτωση δεν πατάσσετε με αυτόν τον τρόπο (η προσωπική καλλιέργεια κάνναβης δηλαδή) το εμπόριο ναρκωτικών. Οι μεγαλέμποροι των ναρκωτικών και τα λεγόμενα βαποράκια τους θα ζουν και θα βασιλεύουν.

Το πρόβλημα των ναρκωτικών είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ελληνικής κοινωνίας. Και είναι σοβαρό πρόβλημα διότι κατά το πλείστον παρασύρονται στην χρήση ναρκωτικών ουσιών νεαρά σε ηλικία άτομα. Το μέλλον δηλαδή της πατρίδας μας και της φυλής μας. Ιδιαίτερα οξυμένο παρουσιάζεται το πρόβλημα των ναρκωτικών τα τελευταία χρόνια με την εισροή χιλιάδων ανεξέλεγκτων λαθρομεταναστών πολλοί από τους οποίους λειτουργούν καθημερινά ως βαποράκια των εμπόρων ναρκωτικών, ουσιαστικά ανεξέλεγκτοι. Ιδιαίτερα οι προερχόμενοι από χώρες τη Βορείου αλλά και Νοτίου Αφρικής. Τα ναρκωτικά στον χώρο την Ομονοίας κυκλοφορούν ευκολότερα και από τα λαθραία τσιγάρα.
Μια βόλτα στην πλατεία Ομονοίας και στους πέριξ αυτής δρόμους θα σας πείσει. Θα δείτε συγχρόνως δεκάδες εξαθλιωμένων νεαρών, Ελληνόπουλα τα περισσότερα, να έχουν πάρει την δόση τους και μετά βίας να στέκονται όρθια. Άλλα να εκλιπαρούν τους διερχομένους για μια μικρή βοήθεια, ώστε να συμπληρώσουν τα χρήματα για να αγοράσουν την δόση τους από τον αλλοδαπό που περιμένει στην γωνία. Οι ενέσεις δε μέρα μεσημέρι πάνε σύννεφο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας προκύπτει ότι οι πλειοψηφία των νέων, δηλαδή το 52% έχει δεχτεί πρόταση από φίλο ή γνωστό τους για να δοκιμάσουν χασίς, ενώ το ποσοστό που έκανε χρήση τους τελευταίους 12 μήνες φτάνει το 12,3%. Επομένως οι νέοι παίρνουν ναρκωτικά διότι επηρεάζονται από κακές παρέες. Φοβούνται ή ντρέπονται να πούνε όχι και από εκεί και μετά αρχίζει η εξάρτηση. Θέλουν να μοιάσουν στους αγαπημένους τους σταρ και πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να αναδειχθούν. Θέλουν να είναι cool και νομίζουν ότι υπερέχουν στις παρέες τους. Οι νέοι παίρνουν επίσης ναρκωτικά διότι πιστεύουν ότι, με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τους( οικογενειακά προβλήματα, ερωτική απογοήτευση, αποτυχία στις εξετάσεις τους κλπ.). Ακόμη μπορούν να επηρεαστούν από ταινίες και από τον τρόπο ζωής νέων άλλων χωρών.

Για το θέμα των ναρκωτικών έχουν ειπωθεί πάρα πολλά και έχουν γραφεί τόμοι ολόκληροι όμως λύση στο πρόβλημα δεν μπορεί να δοθεί. Στις κοινωνίες που λειτουργούν δημοκρατικά και πιστεύουν ότι οι δολοφόνοι των νέων ανθρώπων, οι έμποροι ναρκωτικών μπορούν έχουν δικαιώματα, τότε το πρόβλημα θα διαιωνίζεται και οι θάνατοι από τα ναρκωτικά θα αυξάνονται συνεχώς.

Το πρόβλημα των ναρκωτικών λύνεται άμεσα. Επανέρχεται η θανατική καταδίκη για τους εμπόρους ναρκωτικών και για όσους διακινούν ναρκωτικά. Οι αποδεδειγμένα χρήστες θεωρούνται ασθενείς και η πολιτεία αναλαμβάνει την ίαση τους( απεξάρτηση). Το υψηλό κόστος νοσηλείας τους σε ειδικά κέντρα απεξάρτησης, θα προέλθει από την δήμευση των περιουσιών των εμπόρων ναρκωτικών που θα συλλαμβάνονται, καθώς επίσης και από την δήμευση της περιουσίας των συγγενών τους. Με αυτόν τον τρόπο το θέμα των ναρκωτικών λύνεται άμεσα και τα Ελληνόπουλα σώζονται από τον βέβαιο θάνατο. Θα το τολμήσει η πολιτεία; Εάν όχι την λύση μπορεί να δώσει άμεσα ένα εθνικό καθεστώς. Θέλουν οι Έλληνες να σώσουν τα παιδιά τους ας το τολμήσουν.
Νίκος Παπαγεωργίου.
www.elkosmos.gr 


Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More