22.12.09

Το πραξικόπημα δεν θα περάσει


Αντίσταση στην "Πράσινη" ΧΟΥΝΤΑ
Μήνυμα ανθρωπιάς δίνει η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο χορήγησης της ιθαγένειας στους μετανάστες δεύτερης γενιάς. Η αρμονική συμβίωση είναι το καλύτερο αντίδοτο στο φόβο, τόνισε στο υπουργικό συμβούλιο ο Γ.Παπανδρέου.
Η κατάλυση του Συντάγματος γίνεται από ανθρωπιά. Για τον λόγο αυτό, κάλεσαν και τον "αρλεκίνο του θεού".
Ανθρωπιστική είναι η πράσινη Χούντα.
Έχουν στόχο "μια κοινωνία ασφάλειας, ειρήνης και ανθρωπιάς".

Η απειλή είναι σαφής για να έχουμε ασφάλεια και ειρήνη πρέπει να τους δ΄ωσουμε πολιτικά δικαιώματα και ιθαγένεια.

Πράσινο Πραξικόπημα. Η κυβέρνηση σε ζωντανή μετάδοση άλλαξε το Σύνταγμα

Στο άρθρο 5 στηρίζει τα νομοθετήματα της.

Οι λαθρομετανάστες αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι


Σύνταγμα της ΕλλάδαςΑρθρο - 5

1. Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την πρoσωπικότητά τoυ και να συμμετέχει στην κoινωνική, oικoνoμική και πoλιτική ζωή της Xώρας, εφόσoν δεν πρoσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει τo Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.

2. Όλoι όσoι βρίσκoνται στην Eλληνική Eπικράτεια απoλαμβάνoυν την απόλυτη πρoστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τoυς, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πoλιτικών πεπoιθήσεων.
Eξαιρέσεις επιτρέπoνται στις περιπτώσεις πoυ πρoβλέπει τo διεθνές δίκαιo.
Aπαγoρεύεται η έκδoση αλλoδαπoύ πoυ διώκεται για τη δράση τoυ υπέρ της ελευθερίας.

3. H πρoσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη.
Kανένας δεν καταδιώκεται oύτε συλλαμβάνεται oύτε φυλακίζεται oύτε με oπoιoνδήπoτε άλλo τρόπo περιoρίζεται, παρά μόνo όταν και όπως oρίζει o νόμoς.

4. Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ' αυτήν.
Τέτοιου περιεχομένου περιοριστικά μέτρα είναι δυνατόν να επιβληθούν μόνο ως παρεπόμενη ποινή με απόφαση ποινικού δικαστηρίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και μόνο για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων, όπως νόμος ορίζει.

5. Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας.
Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεμβάσεων.
Eρμηνευτική δήλωση:

Στην απαγόρευση της παραγράφoυ 4 δεν περιλαμβάνεται η απαγόρευση της εξόδoυ με πράξη τoυ εισαγγελέα, εξαιτίας πoινικής δίωξης, oύτε η λήψη μέτρων πoυ επιβάλλoνται για την πρoστασία της δημόσιας υγείας ή της υγείας ασθενών, όπως νόμoς oρίζει.

Το Σύνταγμα λέει ότι «Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων».
Δεν λέει ότι αποκτούν πολιτικά δικαιώματα και ελληνική ιθαγένεια!

Ο Ραγκούσης είπε ότι οι νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης είναι σύμφωνη με τα νέα διακήρυξη της Στοκχόλμης που θα είναι ετοιμη το 2012,αλλά οι βασικές αρχές της συμφωνήθηκαν στην Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών.(Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια)

Ο πρωθυπουργός είπε ότι "ο μετανάστης δεν είναι εχθρός" και ότι "με τη νέα μεταναστευτική πολιτική βάζουμε στόχο μία κοινωνία ασφάλειας, δικαιοσύνης και ανθρωπιάς".
Επομένως η έξαρση της εγκληματικότητας είναι επικοινωνιακό επιχείρημα για να μας πείσουν ότι, αν τους δώσουμε ιθαγένεια και πολιτικά δικαιώματα θα είμαστε ασφαλέστεροι.

Αναφερόμενος στην αντίδραση των Ελλήνων στη μετανάστευση, ο Γ. Παπανδρέου είπε ότι "πολλοί είναι φυσικό να νιώθουν ανασφάλεια για το αύριο- οι μεγάλες αλλαγές μας αγγίζουν, ακόμα και την ταυτότητα μας. Ο φόβος όμως είναι κακός οδηγός".

Ο πρωθυπουργός επισήμανε- αναφερόμενος στους μετανάστες- ότι "αν η ανέχεια και ο πόλεμος τους στέρησαν την πρώτη τους πατρίδα, δεν δικαιούμαστε να τους το στερήσουμε και εμείς.

Η χορήγηση της ιθαγένειας σε μετανάστες δεύτερης γενιάς είναι ένα στοίχημα που η Ελλάδα δεν μπορεί να χάσει", είπε και υπογράμμισε ότι "όλα τα κόμματα συμφωνούν κατά βάση μαζί μας, παρά τις σποραδικές ακραίες φωνές".

"Οι μετανάστες αποτελούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παραγωγικής Ελλάδας, όσο δεν τους εντάσσουμε αρμονικά στην κοινωνία μας τόσο μπορεί να δημιουργούνται ρήγματα στη συνοχή της", υπογράμμισε, συμπληρώνοντας πως "η δημιουργία προϋποθέσεων αρμονικής συμβίωσης αποτελεί το καλύτερο αντίδοτο για το φόβο και για την ανασφάλεια".

Στην οργανωμένη παράσταση έλαβε μέρος ως quest star o Ιερώνυμος.

Η ελληνική ιθαγένεια .....


Ελληνική ιθαγένεια για τους μετανάστες δεύτερης γενιάς
Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την ελληνική ιθαγένεια παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου.
Συγκλονισμένος από τον «πόνο του πλανήτη που είδε μαζεμένο» στο Κέντρο σίτισης άστεγων Ελλήνων και μεταναστών του Δήμου Αθηναίων, το οποίο επισκέφθηκε το μεσημέρι, δήλωσε ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου στην έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, στο οποίο για πρώτη φορά ήταν παρών ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος.
Στη συνεδρίαση, η οποία μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα προβλήματα των ανθρώπων αυτών μπορούν να αποτελέσουν το θεμέλιο λίθο της συνεργασίας κράτους-Εκκλησίας, προσθέτοντας ότι η παρουσία του Αρχιεπισκόπου στο υπουργικό συμβούλιο υπογραμμίζει την τιμή που περιποιεί τόσο ο ίδιος όσο και η κυβέρνηση στην ανθρωπιστική προσφορά της Εκκλησίας, η οποία μεταξύ άλλων βοηθά καθημερινά μέσω συσσιτίων 35.000 ανθρώπους.
Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι οι μετανάστες αποτελούν πλέον μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας και πρόσθεσε ότι όσοι εξακολουθούν να τους αντιμετωπίζουν ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας εθελοτυφλούν μπροστά στα προβλήματα που μπορεί να έλθουν, καθώς άθελά τους ωθούν τους μετανάστες και ιδίως τη νέα γενιά στο περιθώριο.


Ο μεγαλύτερος ρατσισμός .....
Βιώνοντας τη βίαιη μετατροπή της Ελληνικής κοινωνίας σε πολυπολιτισμικό αχταρμά, βλέπουμε τις ελληνικές κυβερνήσεις και τους κρατικούς φορείς να σέρνονται πίσω από τα ΜΜΕ, τις αντιρατσιστικές οργανώσεις και τους συλλόγους μεταναστών. Toυς βλέπουμε να κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν τους ξένους ακόμα και αν αυτό στρέφεται εναντίον των Ελλήνων.
Περιστατικά όπως του "σκισίματος του Κορανιού από αστυνομικό" ή του "βιασμού" Βουλγάρας μαθήτριας από Έλληνες συμμαθητές της στην Αμάρυνθο, γίνονται οι αφορμές για να εξαπολύονται άγρια κύματα προπαγάνδας που προσπαθούν να μας πείσουν...... για το πόσο ρατσιστική είναι η Ελληνική κοινωνία. Θέλουν να μας περάσουν το αίσθημα της ενοχής απέναντι στους ξένους. Έτσι οποιαδήποτε κατηγορία ξένου εναντίον των Ελλήνων θα αξιοποιηθεί από τα ΜΜΕ για να μας πείσει για το πόσο κακοί είμαστε, χωρίς καν να εξεταστούν οι αποδείξεις ή να ακουστεί και η άλλη πλευρά.
Τα ΜΜΕ χτυπάνε το αντιρατσιστικό τους ντέφι και οι κυβερνήσεις τρέχουν να χαιδέψουν τους ξένους και να σπαταλήσουν τα λεφτά του Ελληνικού λαού σε αντιρατσιστικές εκδηλώσεις και προπαγάνδα. Το γεγονός όμως ότι όλοι αυτοί (κυβερνήσεις, ΜΜΕ, επαγγελματίες αντιρατσιστές) ξεχνάνε τον ρατσισμό που βιώνουν οι Έλληνες σημαίνει ότι δεν είναι αγνοί ιδεολόγοι και ανθρωπιστές, αλλά πράκτορες σε διατεταγμένη υπηρεσία. Μας μιλάνε για το πρόβλημα του ρατσισμού, αλλά είναι οι ίδιοι ρατσιστές εναντίον των Ελλήνων. Οποιαδήποτε διάκριση βιώνουν οι Έλληνες την αποσιωπούν, ενώ τρέχουν για το παραμικρό που θα τους φωνάξει ένας σύλλογος μεταναστών ακόμα και αν ο πρόεδρος του ήταν δουλέμπορος.... Έτσι λοιπόν δεν ακούμε κουβέντα για τα πραγματικά και μεγαλύτερα κρούσματα ρατσισμού που πρέπει να αντιμετωπιστούν, δηλαδή για αυτά που ξεκινάνε από τον ρατσισμό εναντίον των Ελληνων...

Για τις Ελληνίδες που βιάζονται καθημερινά από ξένους και χρειάζονται βοήθεια, κουβέντα...
Για τις Ελληνικές οικογένειες που βρίσκουν το σπίτι τους ρημαγμένο από συμμορίες ξένων, κουβέντα...
Για τους Έλληνες που δολοφονηθήκαν όταν βρίσκονταν στη δουλειά τους από ξένους ληστές, κουβέντα...
Για την Ελληνική μειονότητα στη Βόρειο Ήπειρο η οποία διώκεται από το αλβανικό κράτος, κουβέντα...
Για την προπαγάνδα του σκοπιανού κράτος εναντίον της Ελλάδας και την παραχάραξη της ιστορίας της, κουβέντα...
Για την Ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη, την Ίμβρο και την Τένεδο που προσπαθούν να εξαφανίσουν οι Τούρκοι, κουβέντα...
Για τα χιλιάδες ανθελληνικά και προσβλητικά βίντεο που δημιουργούν Τούρκοι, Αλβανοί και Σκοπιανοί στο διαδύκτιο, κουβέντα...
Για τις Ελληνικές εκκλησίες που λεηλατούνται στη Βόρειο Ήπειρο από Αλβανικές συμμορίες, κουβέντα...
Για τις Σκοπιανές αφίσες προσβολής της Ελληνικής σημαίας, κουβέντα...
Για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Κύπριων προσφύγων από τα κατεχόμενα, κουβέντα...
Για τις σφαγές των Τσάμηδων εναντίον των Ηπειρωτών, κουβέντα...


Όταν λοιπόν στην χώρα μας ο οποιοσδήποτε ξένος μπορεί να βρει συμπαράσταση από το κράτος, τα ΜΜΕ και τις αντιρατσιστικές οργανώσεις, την ώρα που οι Έλληνες είναι απροστάτευτοι, δίκαια λέμε ότι:

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!


Άρθρο του καθ. Κων/νου Ρωμανού .


Του ΚΩΝ/ΝΟΥ Π. ΡΩΜΑΝΟΥ Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εφημερίδα Παρόν,29-11-2009Ώστε έτσι. Ο νέος πρωθυπουργός θα προχωρήσει στη μαζική ελληνοποίηση του ανθού των λαθρομεταναστών, των παιδιών τους που βρίσκονται στα ελληνικά σχολεία.

Είναι, λέγεται, 250.000 άτομα! Μαζί μ’ αυτούς θα νομιμοποιηθούν, αναμφίβολα, και οι γονείς τους, όπως εντός ολίγων ετών οι γυναίκες και τα παιδιά που θα αποκτήσουν στην πορεία. Όλοι αυτοί θα φέρουν στην Ελλάδα, εννοείται, τους συγγενείς τους απ’ όλες τις γωνιές της Αφρικής, της Ασίας και των Βαλκανίων (νόμος Σημίτη περί συνενώσεως οικογενειών).

Εν τω μεταξύ στις δημοτικές εκλογές του 2010 θα έχουν ψηφίσει, όπως είχε εξαγγείλει ήδη το 2004 η Νέα Δημοκρατία, όλοι οι αλλοδαποί που βρίσκονται πέντε χρόνια στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Ήδη τον επόμενο χρόνο (δηλαδή πριν από την καταστροφή της Γης το 2012, σύμφωνα με το ομώνυμο κινηματογραφικό έργο) οι υπναλέοι Έλληνες θα δουν τόσους αλβανούς δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους και αστυνομικούς πάνω απ’ το κεφάλι τους που θα χάσουν -αν υποτεθεί ότι την έχουν ακόμη- την αίσθηση του χώρου όπου βρίσκονται. Η Ελλάδα δεν θα είναι η ίδια.

Ας αναλογιστούμε επίσης ότι διά της δημιουργίας μεγάλων Περιφερειών, με την εφαρμογή του επερχόμενου «Καποδίστρια 2», οι αλλοδαποί ή οι έλληνες συνεργάτες τους περιφερειάρχες θα παίρνουν προγράμματα κατευθείαν από τις Βρυξέλλες χωρίς την ενοχλητική μεσολάβηση του εθνικού κέντρου των Αθηνών. Τι θαυμαστοί νέοι ορίζοντες αυτονόμησης για «μειονότητες», ξένες θρησκείες και εξωτικούς πολιτισμούς δεν ανοίγονται στις νεόκοπες επαρχίες της πάλαι ποτέ Ελλάδος!

Επίσης, «εξετάζει» επί του παρόντος η νέα κυβέρνηση (κατά την κ. Θεοδώρα Τζάκρη, υφυπουργόν Εσωτερικών, περιοδικό «Επίκαιρα» 20-26/11/2009, τεύχος 5) την αλλαγή του ελληνικού κώδικα ιθαγένειας που βασίζεται στο δίκαιο του αίματος (Έλληνας είναι ο γόνος Ελλήνων) ώστε η ιθαγένεια να δίδεται σε όλους όσοι γεννιούνται στην Ελλάδα (δίκαιον εδάφους). Επιτέλους φθάνει τώρα η στιγμή που θα υλοποιηθούν οι σχετικές προτάσεις της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Εθνικού Παρατηρητηρίου κατά του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας που αποδέχθηκαν κατ’ αρχήν οι εκπρόσωποι ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ την 26ην Μαρτίου 2009 στην ΕΣΗΕΑ με παρουσία γνωστών εθνομηδενιστών, προπαγανδιστών του «πολυπολιτισμού» από το δημοσιογραφικό και καθηγητικό κατεστημένο (δες σχετικά το άρθρο μου «Η ελληνική ασθένεια της βουλήσεως» στο «ΠΑΡΟΝ» 5/4/09). Σημειωτέον ότι με τη μεταρρύθμιση του κώδικα ιθαγένειας ενδέχεται ο έλλην ομογενής του εξωτερικού να πολιτογραφείται στην Ελλάδα δυσκολότερα από έναν π.χ. αφρικανό γόνο λαθρομεταναστών που γεννήθηκε εδώ. Όμως τι να περιμένει ο γόνος Ελλήνων σε μία Ελλάδα της οποίας το Κοινοβούλιο κατεψήφισε ήδη το δικαίωμα ψήφου των ομογενών ενώ προτίθεται να υπερψηφίσει αντίστοιχο δικαίωμα των αλλογενών;

Αξίζει εν προκειμένω να επισημανθεί η ηθελημένη σύγχυση των όρων ιθαγένεια και υπηκοότητα. Ιθαγενής είναι ο καταγόμενος εκ της χώρας, ο αυτόχθων, ενώ υπήκοος είναι «ο υποκείμενος εις την εξουσίαν κράτους τινός» (Λεξικόν Δημητράκου). Εξ αυτού προκύπτει ότι ο υπήκοος γίνεται, αλλά ο ιθαγενής μόνον γεννάται, δηλαδή ανήκει σ’ ένα γένος ήτοι -κατ’ επέκτασιν- σύνολον ομογενών, εθνότητα, έθνος, φυλή (Λεξικόν Δημητράκου). Επομένως συνεπάγεται η αυθαίρετη ταύτιση της φυσικής, αναφαίρετης ιθαγένειας με την επίκτητη υπηκοότητα και κατάργηση της έννοιας του γένους και της εθνότητας ως ουσιωδών ιδιοτήτων της ελληνικότητας.

Προφανώς αυτό είναι και το ζητούμενο της επικείμενης μεταρρύθμισης του ελληνικού κώδικα ιθαγένειας, η ουσιαστική απονοηματοποίηση της έννοιας Έλληνας και ελληνικότητα, η οποία εφεξής θα προσδιορίζεται με τα ρευστά κριτήρια της εκάστοτε κρατικής εξουσίας. Η εξουσία θα καθορίζει, αυθαίρετα, ποιες κατηγορίες ανθρώπων θα ονομάζονται Έλληνες διά της διοικητικής πράξεως της χορηγήσεως πολιτικών δικαιωμάτων και μόνον. Αντιστρόφως θα έχει τη δύναμη το κράτος να αρνείται κατά το δοκούν την ιδιότητα του Έλληνα σε ανθρώπους οι οποίοι εν τούτοις είναι Έλληνες, σύμφωνα με τη λογική και την αλήθεια.

Στην πραγματικότητα η σταδιακή αφαίμαξη της ελληνικής ιδιαιτερότητας από τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της έχει αρχίσει προ πολλού στην εκπαίδευση, πρώτα στην τριτοβάθμια και μετά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Δεν επιβάλλουν τάχα εδώ δάσκαλοι και συγγράμματα τη σταδιακή απομάκρυνση από τον «ελληνοκεντρισμό» και τον προσανατολισμό στη «διαπολιτισμική» αγωγή; Η ίδια η σύνθεση των σχολείων είναι πολυεθνική. Χωρίς ελληνικότητα και Έλληνες δεν μπορεί να υπάρξει βέβαια «ελληνική» παιδεία παρά μόνο ως ευφημισμός. Η ιδεολογική αναπαραγωγή της ελληνικής κοινωνίας διακόπτεται σταδιακά και προμελετημένα. Έωλο είναι επομένως και το επιχείρημα της εξουσίας να δοθεί η ελληνική ιθαγένεια στα παιδιά των αλλοδαπών που έγιναν «κοινωνοί της ελληνικής παιδείας» (Θεοδώρα Τζάκρη, «Επίκαιρα», σελ. 19). Ποίας ελληνικής παιδείας; Αυτής που ουσιαστικά αρνείται την ελληνικότητα;

Ο λόγος που τα παιδιά των λαθρομεταναστών εισήχθησαν στα ελληνικά σχολεία δεν είναι ο εξελληνισμός τους. Κανένας δεν νοιάζεται για την ελληνικότητα, γιατί αν νοιαζότανε θα φρόντιζε συν τοις άλλοις να τηρήσει το Σύνταγμα, το οποίον προβλέπει δωρεάν και υποχρεωτική παιδεία για όλους τους Έλληνες. Άρα ουδεμία υποχρέωση είχε το κράτος να παρέχει εκπαίδευση σε μη Έλληνες οι οποίοι παρανόμως εισήλθαν στην επικράτεια (προσφάτως το γαλλικό κράτος απαίτησε από μαθητές παρανόμων μεταναστών να εγκαταλείψουν το σχολείο στο τέλος του σχολικού έτους). Όχι: η εισαγωγή του τεράστιου αριθμού των αλλοδαπών στο ελληνικό δημόσιο σχολείο έγινε εξαρχής με τον σκοπό να παραμείνουν στην Ελλάδα (μαζί με τους γονείς τους) έως ότου ενηλικιωθούν για να ελληνοποιηθούν.

Η ελληνοποίηση των αλλοδαπών είναι ένα μέτρο το οποίο:

α) αλλοιώνει για πάντα τη σύνθεση του εκλογικού σώματος υπέρ του κυβερνώντος κόμματος,

β) εδραιώνει τον μεγαλύτερο εποικισμό των νεωτέρων χρόνων που γνώρισε η Ελλάδα με κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου,

γ) προσκαλεί νέα κύματα μεταναστών στην Ελλάδα,

δ) ευνοεί τον τουρκικό επεκτατισμό εις βάρος του ελληνικού έθνους το οποίον αποδυναμώνει η επί τούτοις εκ Τουρκίας ορμώμενη λαθρομετανάστευση,

ε) ενισχύει την εγκληματικότητα και την τρομοκρατία,

ζ) διασπά την κοινωνική συνοχή και μπορεί να επιφέρει συγκρούσεις μεγάλης κλίμακας εντός της Ελλάδος,

η) μετατρέπει τη χώρα σε κράτος μειονοτήτων με προοπτική διάσπασης,

θ) καταστρατηγεί την ευρωπαϊκή συνθήκη για το Μεταναστευτικό που υπέγραψε τον Οκτώβριο του 2008 στις Βρυξέλλες η Ελλάδα. Η συνθήκη αυτή αντιτίθεται στις μαζικές νομιμοποιήσεις μεταναστών,

ι) προδίδει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη εισάγοντας στην Ευρώπη λαθρομετανάστες που η Ελλάδα παρανόμως εξοπλίζει με ευρωπαϊκά χαρτιά,
κ) καταστρέφει ό,τι έχει απομείνει από την ελληνική εργατική τάξη (Μαρξ: «Η εισαγωγή ξένων εργατών είναι η διαιώνιση της δουλείας»),

λ) καταπατεί τις συνταγματικές ελευθερίες των Ελλήνων, προκειμένου αυτοί να αναγκασθούν να παραχωρήσουν κεκτημένα στους εποίκους (μία πρόγευση αυτού έδωσε η δράση της αστυνομίας υπέρ των αλλοδαπών εναντίον των Ελλήνων κατά τις πρόσφατες συγκρούσεις στην πολύπαθη γειτονιά του Αγίου Παντελεήμονα).Για να αποτραπούν τα χειρότερα, όσο υπάρχει ακόμα ελληνικό έθνος, Σύνταγμα και νόμοι, θα πρέπει: α) Να εξαντλήσουμε χωρίς άλλη καθυστέρηση τα περιθώρια νόμιμης διαμαρτυρίας και β) Να απαιτήσουμε δημοψήφισμα για το Μεταναστευτικό.


Αλλοδαποί κατοχυρώνουν πλαστές συντάξεις!!!ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ
Ακόμη και με έναν χρόνο ασφάλισης κάποιοι αλλοδαποί κατοχυρώνουν δικαίωμα σύνταξης και ΕΚΑΣ!!


Αναγκαία προϋπόθεση για την καταβολή της σύνταξης είναι οι μετανάστες να δηλώνουν μόνιμο τόπο κατοικίας στην Ελλάδα, καθώς αν επιστρέψουν στη χώρα τους θα πάρουν από το ΙΚΑ μόλις 20 ευρώ (ποσό που αντιστοιχεί στις εισφορές τους).
Για τον σκοπό αυτό σημαντικός αριθμός αλλοδαπών δηλώνει ότι διαμένει.......
μόνιμα στην Ελλάδα και παίρνει το σύνολο της σύνταξης, ενώ στην ουσία περνάει το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη χώρα του.
Μάλιστα οι αλλοδαποί που παίρνουν σύνταξη, μπορούν στη συνέχεια να υποβάλουν τα χαρτιά τους και για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Το επίδομα -για όσους πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια- μπορεί να φτάσει μέχρι τα 230 ευρώ τον μήνα.
Έτσι έχοντας καταβάλλει ελάχιστες εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία της Ελλάδας, η κύρια σύνταξη μαζί με το ΕΚΑΣ μπορούν να φτάσουν μέχρι 720 ευρώ!
Το ΙΚΑ με αφορμή αντιδράσεις και ενστάσεις που εγείρουν τα συνδικαλιστικά όργανα κατά καιρούς επικαλείται ότι προχωρά σε διασταυρώσεις στοιχείων μέσα από το ολοκληρωμένο πληροφορικό του σύστημα, ωστόσο σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι πολλοί αυτοί που ευνοούνται τελικά από το όλο σύστημα όπως λειτουργεί.

Το φαινόμενο τείνει να εξελιχθεί σε μάστιγα !

Τα ταμεία είναι μείον, αλλά οι οικονομικοί μετανάστες που έχουν έρθει στη χώρα, μόνο μερικά χρόνια, βγάζουν σύνταξη ίση με τον βασικό μισθό την ώρα που... στη χώρα τους θα έπαιρναν μόλις 100 ευρώ», τονίζουν συνδικαλιστές, που ωστόσο εμφανίζονται επιφυλακτικοί να σηκώσουν περισσότερο τους τόνους προς το παρόν, φοβούμενοι να μη χαρακτηριστούν «ρατσιστές».

Η πραγματικότητα όμως είναι αυτή, και είναι σκληρή και άδικη για τους Ελληνες ασφαλισμένους.

Με βάση τη νομοθεσία και με έναν μόλις χρόνο δουλειάς, όταν πρόκειται για μετανάστες, μπορούν να πάρουν σύνταξη από το ΙΚΑ σε ηλικία 60 ετών οι γυναίκες και στα 65 οι άντρες.

Πώς λειτουργεί το «σύστημα»

Στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Αλβανία και τη Γεωργία ο μέσος όρος σύνταξης δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ. Με ένσημα ενός, μέχρι και τριών χρόνων στην Ελλάδα, λαμβάνουν σύνταξη μέχρι και 600 ευρώ.

Μάλιστα οι περισσότεροι δεν διαμένουν πλέον εδώ, αφού έχουν επιστρέψει στη χώρα τους και λαμβάνουν τραπεζικώς τη σύνταξη.

Επιλέγουν βέβαια την Ελλάδα που ισχύει το καθεστώς της κατώτατης σύνταξης, δηλαδή περίπου 400 ευρώ, και έτσι μπορεί ένας μετανάστης συγκεντρώνοντας ένσημα 2 και 3 χρόνια να καταθέσει χαρτιά και να συνταξιοδοτηθεί.

Υπάρχουν περιπτώσεις μεταναστών με 1.000 ένσημα στην Ελλάδα που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος μέχρι και 600 ευρώ, αφού αντί για αναλογικό τμήμα της σύνταξης, με βάση τα χρόνια ασφάλισης στη χώρα μας, λαμβάνουν την πλήρη προνοιακή σύνταξη και αυτό δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα στα οικονομικά των ταμείων.

Σε όλες τις χώρες της Ε.Ε οι μετανάστες δικαιούνται για κάθε χρόνο παραμονής και ασφάλισης το 1/44 της κατώτατης εθνικής σύνταξης. Στην Ελλάδα όμως σύμφωνα με το ισχύον σύστημα και για ένα μόνο χρόνο ασφάλισης δικαιούνται όλη την προνοιακή σύνταξη των 486 ευρώ και αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα για το ΙΚΑ.

Είναι μία ακόμη περίπτωση "αφαίμαξης" των οικονομικών των ασφαλιστικών Ταμείων υπογραμμίζουν οι συνδικαλιστές, αφού ουσιαστικά όσοι ευνοούνται εκμεταλλεύονται κενά της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Με βάση τις καταγγελίες πανελλαδικά της εύνοιας αυτής έχουν τύχει περίπου 10.000 μετανάστες που κοστίζουν στο Ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα περί τα 30 με 40 εκατ. ευρώ !!!!


Δεν αντέχει ούτε την θέα της Ελληνικής σημαίας ......


Έχουμε πλέον φτάσει στο έσχατο σημείο όπου φανερά αυτοί που εκλέχθηκαν απο τον Ελληνικό λαό για να προωθούν τα συμφέροντα της χώρας.Χρησιμοποιούν την ψήφο του για να προωθήσουν τα στενά κομματικά συμφέροντα και τα προσωπικά τους πιστεύω φτάνοντας στο σημείο ακόμα και να δυσφημούν στο εξωτερικό την ίδια τους την χώρα (όσο την θεωρούν δική τους).
Η εκλεγμένη με την ψήφο του Ελληνικού λαού ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μαριλένα Κοππά προκειμένου να στηρίξει τις...... θέσεις της δεν δίστασε διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα να κατηγορήσει (σαν να πρόκειται για εγκληματίες) τους κατοίκους του Αγ.Παντελεήμωνα ως "γνωστούς αγνώστους" και ακροδεξιούς με αφορμή το κλείσιμο της παιδικής χαράς της εν λόγω περιοχής.Η ευρωβουλευτής βέβαια κάνοντας λόγο και για συμμετοχή ακόμα και της δημοτικής αρχής η οποία...ενέδωσε σε πιέσεις ξέχασε(;) να αναφέρει τις εκατοντάδες υπογραφές που έχουν μαζέψει οι κάτοικοι μεταξύ των οποίων και αλλοδαπών κατοίκων,ξέχασε να αναφέρει την διακίνηση ναρκωτικών και την δημιουργία γκέτο η οποία υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων καθώς και την βοήθεια της ενορίας πρός τους πραγματικά έχοντες ανάγκη με τον οβολό των "γνωστών αγνώστων".
Αυτό όμως που προκαλεί αγανάκτηση είναι η χωρίς ντροπή ευθεία δυσφήμιση της χώρας η οποία αξιολογείται ανάλογα από κάθε... ενδιαφερόμενο.
Η Κοππά λοιπόν που μάλλον κατα τα λεγόμενα της ακόμα και η θέα της Ελληνικής σημαίας είναι άξια κατηγορίας με ερώτηση που κατέθεσε στην Κομισιόν αναφέρει
"Από τις 16 Μαϊου, δηλαδή περισσότερους από έξι μήνες, η παιδική χαρά του Αγίου Παντελεήμονα, παραμένει κλειστή. ΜΕ ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΗ ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ (!) στα κάγκελα απαγορεύεται η είσοδος στα παιδιά. Και όλα αυτά με απόφαση του δημάρχου Αθηναίων Νικήτα Κακλαμάνη.
"ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 2010, Η ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ,Η ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΟΒΑΡΗ ΑΙΤΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΨΥΧΗΣ!!!!!. "ΟΙ "ΓΝΩΣΤΟΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ"ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ!!!, θεώρησαν "απαράδεκτο" να παρουσιάζεται βιβλίο αλβανού μετανάστη, εντός της παιδικής χαράς και με τον προσφιλή τους τρόπο, επετέθησαν, προπηλάκισαν και εξύβρισαν τους παρευρισκομένους, με συνέπεια να διαλύσουν την εκδήλωση και να εκδιώξουν τους απλούς πολίτες".
Να θυμίσουμε για όσους το ξεχνούν ότι η εν λόγω ευρωβουλευτής ανήκει στην ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ και τα όσα λέει απευθύνονται σε ΞΕΝΟΥΣ εταίρους μας στην ΕΕ.
Να ενημερώσουμε ότι η Κοππά γνωρίζει καλά την δουλειά της αφού σε ΑΥΤΟ το κράτος η συγκεκριμένη γυναίκα είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής μεταναστών,είναι επικεφαλής της ομάδας εργασίας του ΠΑΣΟΚ για τους μετανάστες,είχε συμμετοχή στην επιτροπή ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ του Συντάγματος,στην εκλογική διαδικασία και στο σύμφωνο συμβίωσης.
Ενω το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι μέλος της επιτροπής εξωτερικών και υποεπιτροπής ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ.

http://protesilaos.blogspot.com/


όλοι κάτι θέλουν από την Ελλάδα!


Για την εξωτερική πολιτική μας:Αντιγράφοντας, το αποτυχημένο μοντέλο εξωτερικής πολιτικής του Ανδρέα Παπανδρέου, διατυπωθέν διά του δόγματος δεν διεκδικούμε τίποτε δεν παραχωρούμε τίποτε, η ελληνική Διπλωματία το τροποποίησε στη συνέχεια κατ’ ουσίαν ώστε να πάρει τη διατύπωση δεν διεκδικούμε τίποτα, είμαστε πολιτισμένη χώρα και συζητάμε χαμογελαστά και πολιτισμένα κάθε πρόβλημα εδαφικής ή άλλης φύσεως που υπάρχει ή ανακύπτει μεταξύ της χώρας μας και των γειτόνων της.
Αποτέλεσμα αυτής της εξωτερικής πολιτικής, πέραν της απώλειας των δύο νήσων στα Ίμια και της κατ’ ουσίαν παραχώρησης συγκυριαρχίας των Τούρκων στην Ελληνική Θράκη είναι να διεκδικούν ευθέως οι γείτονες της Ελλάδος ελληνικά εδάφη:
1. Οι Σκοπιανοί διεκδικούν την Ελληνική Μακεδονία στο σύνολο της περιλαμβανομένης Χαλκιδικής και Πιερίας μέχρις του Ολύμπου…
2. Οι Αλβανοί διεκδικούν την Ελληνική Ήπειρο μέχρι την Άρτα και κατά άλλην εκδοχή, μέχρι το Αντίρριο.
3. Οι Τούρκοι διεκδικούν την ελληνική Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, το μισό της θαλάσσιας περιοχής του Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και το υπόλοιπο της Κύπρου.

Οι διεκδικήσεις αυτές, πλην αυτών των Σκοπιανών, οι οποίοι με καθοδήγηση των ΗΠΑ θέτουν ευθέως θέμα άμεσου προσάρτησης του υπολοίπου της Ελληνικής Μακεδονίας στο Σκοπιανό κρατικό μόρφωμα στο οποίο με κρυφές αποφάσεις της Ντόρας Μπακογιάννη επί της θητείας της στο ΥΠΕΞ έχει παραχωρηθεί το όνομα Μακεδονία, προς το παρόν διατυπώνονται εμμέσως με δημοσιευμένους χάρτες, με δηλώσεις αναρμόδιων δήθεν κρατικών αξιωματούχων Ουτσεκάδων Τσάμηδων και προκειμένου περί της Θράκης με συνεχείς επισκέψεις Τούρκων αξιωματούχων και βουλευτών κατά δεκάδες.
Η επιμονή, το θράσος και ο φανατισμός με τον οποίο προβάλλονται οι εδαφικές διεκδικήσεις των γειτόνων της Ελλάδος από επίσημα ή ημι-επίσημα κυβερνητικά όργανα αλλά και από απλούς πολίτες των χωρών αυτών οδηγεί σε σοβαρές σκέψεις ως προς τους πραγματικούς στόχους αυτών των διεκδικήσεων.
Έχοντας υπ’ όψιν τα διεθνή δεδομένα, είτε αυτά αφορούν σε προσαρτήσεις εδαφών αδυνάτων χωρών από ισχυρούς γείτονες, είτε επαναστατικά κινήματα εναντίον γενόμενων κατακτήσεων, καταλήγει κάποιος εν τελευταία αναλύσει στο συμπέρασμα ότι η Ιστορία επαναλαμβάνεται στις διάφορες περιοχές του πλανήτη.
Έτσι, κατά προσομοίωση του Βαλκανικού Κοσόβου, προέκυψε το Κόσοβο της Ν. Οσετίας στον Καύκασο και κατά προσομοίωση του προηγούμενου των Τούρκων το 1974 στην Κύπρο, μαγειρεύεται ανάλογο επιχειρήσεων των Σκοπιανών με φανερή Αμερικανο-Εβραϊκή υποστήριξη στην ελληνική Μακεδονία.


Τι συνέβη στην Κύπρο το 1974; Οι Τούρκοι, επωφελούμενοι ακυβερνησία στην Ελλάδα made in ΗΠΑ, με Αγγλοαμερικανική αεροναυτική υποστήριξη και με το πρόσχημα της προστασίας της μειονότητας των ομοεθνών τους στην Κύπρο κατέλαβαν το 40% του κυπριακού εδάφους και ελήστευσαν τις περιουσίες της πλειοψηφίας των Ελλήνων της Β. Κύπρου εγκατέστησαν 300.000 και κατ’ άλλους 400.000 εποίκους, κυρίως κακοποιούς αποφυλακισθέντες κ.λπ. κατώτερης κοινωνικής θέσης υποκείμενα.
Και αυτή η ληστεία της ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας έγινε με την ανοχή και την έμμεση στήριξη της διεθνούς κοινότητας, εξέχων μέλος της οποίας επέτρεψε στη σύζυγό του να παρίσταται ως νομικός σε συμβολαιογραφικές πράξεις πωλήσεων αρπαγμένων κυπριακών περιουσιών. Και φθάσαμε σήμερα, 35 χρόνια μετά την κατάκτηση των εδαφών της Βορείου Κύπρου, το υποκατάστατο των Τούρκων κατακτητών να εορτάζει τους γάμους της κόρης του σε πολυτελές ξενοδοχείο πρώην ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας (συνέβη προ μηνών και τούτο) με προσκεκλημένο ένα σύγχρονο Κουΐσλιγκ, τον απίθανο πρόεδρο της Ελληνικής Κύπρου Χριστόφια.
Η μεγάλη – απίθανη, θα έλεγε κανείς – συμμετοχή των Σκοπιανών πολιτών στο μεγαλεπήβολο Αμερικανο -εβραιο - κατευθυνόμενο σχέδιο του έξαλλου πρωθυπουργού τους εις βάρος των ελληνικών εδαφών της Μακεδονίας, αυτό ακριβώς τον απώτερο στόχο έχει:
Να υφασπαστούν, κατά το προηγούμενο των Τούρκων της Κύπρου, τις περιουσίες των Ελλήνων της Μακεδονίας.


Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More