21.7.11

Τελικά θα μας σώσουν για να σωθούν.

Τι λέει το προσχέδιο για τη διάσωση της Ελλάδας
Τι λέει το προσχέδιο για τη διάσωση της Ελλάδας!

Διέρρευσε το προσχέδιο της συμφωνίας που συζητούν οι ηγέτες στην σημερινή Σύνοδο Κορυφής το οποίο αναφέρει λεπτομέρειες του νέου πακέτου διάσωσης της Ελλάδας καθώς και την εκπόνηση ενός «Ευρωπαϊκού Σχεδίου Μάρσαλ» για την ανάπτυξη μέσω της ανασχεδίασης των διαρθρωτικών ταμείων.
Περιληπτικά, η ευρωζώνη εξετάζει το ενδεχόμενο να επιμηκύνει κατά επτάμιση ως δεκαπέντε χρόνια "το ελάχιστο" τη διάρκεια των δανείων της σε χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, και να μειώσει το επιτόκιο που τους ζητεί από 4,5% σε 3,5%, σύμφωνα με το προσχέδιο.
Το δεύτερο πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας θα περιλαμβάνει, εκτός από την ελάφρυνση αυτών των όρων, νέα δάνεια από την πλευρά της ευρωζώνης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που θα μπορούσαν να φτάσουν τα 71 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αλλά και μια συμβολή των ιδιωτών πιστωτών της χώρας, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και επενδυτικά ταμεία.
Τρεις επιλογές προτείνονται στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με το προσχέδιο συμφωνίας της συνόδου κορυφής: μια επαναγορά των ομολόγων τους, μια ανταλλαγή των τίτλων τους έναντι ομολόγων μεγαλύτερης διάρκειας, που θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 30 χρόνια, ή ένα roll-over αυτών των τίτλων, δηλαδή επαναγορά από τις τράπεζες των ελληνικών ομολόγων που ήδη διαθέτουν κατά τη λήξη τους.
Το σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις που οδηγούν στην επιμήκυνση του χρέους, τη χορήγηση νέου δανείου, τη μείωση του επιτοκίου στο 3,5% ενώ καλούνται και οι τράπεζες να συμμετέχουν στη λύση που αποφασίσθηκε.
Επίσης προβλέπεται μέσω των διαρθρωτικών ταμείων να εκπονηθεί ένα νέο "σχέδιο Μάρσαλ" όπως χαρακτηρίζεται προκειμένου να επιστρέψει η Ελλάδα σε αναπτυξιακούς ρυθμούς.
Αναλυτικά, το Προσχέδιο της Συνόδου έχει ως εξής:
"Δήλωση των Ηγετών των Κρατών ή Κυβερνήσεων της Ευρω-ζώνης και Ευρωπαϊκών Οργανισμών
Από το ξεκίνημα της κρίσης χρέους των κρατών της ευρω-ζώνης, έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα σταθεροποίησης της ευρω-ζώνης, μεταρρύθμισης των κανόνων και ανάπτυξης νέων εργαλείων σταθεροποίησης. Η ανάκαμψη της ευρω-ζώνης βρίσκεται σε καλό δρόμο και το ευρώ εδράζεται σε υγιή θεμελιώδη οικονομικά στοιχεία. Όμως, οι προκλήσεις που έχουν εμφανιστεί αποκαλύπτουν την ανάγκη λήψης εκτενέστερων μέτρων. Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας απέναντι στο ευρώ και στην λήψη οποιασδήποτε απόφασης θα διασφαλίζει τη χρηματο-οικονομική σταθερότητα της ευρω-ζώνης στο σύνολό της. Επίσης, επιβεβαιώνουμε και τη θέλησή μας να ενισχύσουμε τη σύγκλιση, την ανταγωνιστικότητα και τη διακυβέρνηση της ευρω-ζώνης.
Σήμερα, συμφωνήσαμε στα ακόλουθα μέτρα:
Για την Ελλάδα:
1. Καλωσορίζουμε τα μέτρα που ελήφθησαν από την ελληνική κυβέρνηση για τη σταθεροποίηση των δημοσίων οικονομικών της και τη μεταρρύθμιση της οικονομίας, όπως και το νέο πακέτο μέτρων που πρόσφατα υιοθετήθηκε από την ελληνική Βουλή. Αυτές είναι άνευ προηγουμένου, αλλά απαραίτητες ενέργειες για να επιστρέψει και πάλι η Ελλάδα σε μια βιώσιμη πορεία ανάπτυξης.
2. Συμφωνούμε στην υποστήριξη ενός νέου προγράμματος για την Ελλάδα και στην παροχή επιπλέον ποσού μέχρι [ΧΧ] ευρώ. Αυτό το πρόγραμμα θα σχεδιαστεί - κυρίως μέσω χαμηλότερων επιτοκίων και μεγαλύτερης διάρκειας ωριμάνσεις - για την αποφασιστική βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους και του προφίλ αναχρηματοδότησης της Ελλάδος. Καλούμε το ΔΝΤ να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση του νέου ελληνικού προγράμματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες πρακτικές.
3. Αποφασίσαμε να επιμηκυνθεί η διάρκεια των δανείων του EFSF προς την Ελλάδα στη μέγιστη δυνατή διάρκεια, από την τρέχουσα των 7,5 ετών σε μια ελάχιστη διάρκεια 15 ετών. Σε αυτό το πλαίσιο, θα διασφαλίσουμε επαρκή παρακολούθηση μετά το πρόγραμμα. Θα παράσχουμε δάνεια του EFSF με επιτόκια δανεισμού αντίστοιχα αυτών της διευκόλυνσης Ισοζυγίου Πληρωμών (τρέχον επίπεδο περίπου 3,5%), σε επίπεδο που δεν θα είναι χαμηλότερο από το κόστος χρηματοδότησης του EFSF. Αυτά, θα συνοδευτούν από ένα μηχανισμό που θα διασφαλίζει κατάλληλα κίνητρα εφαρμογής του προγράμματος, περιλαμβανομένης της επιλογής ρυθμίσεων εγγυήσεων, όπου χρειάζεται.
4. Καλούμε για μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης και επενδύσεων στην Ελλάδα. Τα Διαρθρωτικά Ταμεία πρέπει να επανασχεδιαστούν με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη μέσα από ένα ευρωπαϊκό "Σχέδιο Μάρσαλ". Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κινητοποιήσουν όλους τους απαραίτητους πόρους που είναι απαραίτητοι για την παροχή εξαιρετικής τεχνικής συνδρομής για να βοηθηθεί η Ελλάδα θα εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις της.
5. Η Ελλάδα τελεί σε μια μοναδικά σοβαρή κατάσταση στην ευρω-ζώνη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειάζεται μια εξαιρετική λύση. Ο χρηματο-οικονομικός τομέας έχει εκδηλώσει τη θέλησή του να υποστηρίξει την Ελλάδα σε εθελοντική βάση μέσω ενός καταλόγου επιλογών (ανταλλαγής ομολόγων, επιμήκυνσης και επαναγοράς) με όρους δανεισμού συγκρίσιμους με δημόσια στήριξη και επιπλέον πιστοληπτική βελτίωση.
6. Όλες οι υπόλοιπες χώρες του ευρώ επισήμως επιβεβαιώνουν την ανελαστική τους βούληση να τιμήσουν πλήρως τη δική τους ανεξάρτητη κρατική υπογραφή και όλες τις δεσμεύσεις τους για βιώσιμες δημοσιονομικές συνθήκες και δομικές μεταρρυθμίσεις. Οι ηγέτες κρατών ή κυβερνήσεων της ευρω-ζώνης υποστηρίζουν πλήρως αυτή τη βούληση, καθώς η αξιοπιστία όλων των κρατικών υπογραφών τους αποτελεί αποφασιστικό συστατικό διασφάλισης της χρηματο-οικονομικής σταθερότητας στην ευρω-ζώνη στο σύνολό της.
7. Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του EFSF και την αντιμετώπιση της μετάδοσης, συμφωνούμε στην αύξηση της ευκαμψίας του EFSF, επιτρέποντάς του:
- να παρεμβαίνει στη βάση ενός προληπτικού προγράμματος, με επαρκείς προϋποθέσεις
- να χρηματοδοτήσει την ανακεφαλαιοποίηση των χρηματο-οικονομικών οργανισμών μέσω δανείων προς
κυβερνήσεις, περιλαμβανομένων προς χώρες που δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα
- να παρεμβαίνει στις δευτερογενείς αγορές στη βάση ανάλυσης της ΕΚΤ που θα αναγνωρίζει την ύπαρξη εξαιρετικών περιστάσεων και μια ομόφωνη απόφαση των χωρών-μελών του EFSF.
8. Καλωσορίζουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην εφαρμογή των προγραμμάτων της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας και επαναλαμβάνουμε την ισχυρή μας δέσμευση στην επιτυχία αυτών των προγραμμάτων. Οι όροι δανεισμού από το EFSF που συμφωνήσαμε για την Ελλάδα θα εφαρμοστούν επίσης για την Πορτογαλία και την Ιρλανδία. Σε αυτό το πλαίσιο, επισημαίνουμε τη βούληση της Ιρλανδίας να συμμετάσχει εποικοδομητικά στις συζητήσεις για το προσχέδιο Οδηγίας για μια Ενοποιημένη Κοινή Φορολογική Βάση (CCTB) και στις δομημένες συζητήσεις για θέματα φορολογικής πολιτικής στο πλαίσιο του συμφώνου Euro+.
9. Όλες οι χώρες-μέλη της ζώνης του ευρώ θα τηρήσουν αυστηρά του συμφωνημένους δημοσιονομικούς στόχους, θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και θα αντιμετωπίσουν μακρο-οικονομικές ανισορροπίες. Τα ελλείμματα σε όλες τις χώρες εκτός αυτών που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμμα, θα πρέπει να μειωθούν κάτω από 3% το αργότερο μέχρι το 2013. Σε αυτό το πλαίσιο, καλωσορίζουμε τα προϋπολογιστικά μέτρα που πρόσφατα παρουσιάστηκαν από την ιταλική κυβέρνηση, τα οποία θα της επιτρέψουν να μειώσει το έλλειμμα κάτω από 3% το 2012 και να επιτύχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό το 2014. Καλωσορίζουμε επίσης τις φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις που ανέλαβε η Ισπανία στο δημοσιονομικό, χρηματο-οικονομικό και δομικό τομέα. Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων των τραπεζικών τεστ αντοχής, οι χώρες-μέλη θα παρέχουν έσχατη στήριξη σε τράπεζες, όπως κρίνεται απαραίτητο.
10. Θα εφαρμόσουμε τις προτάσεις που υιοθετήθηκαν τον Ιούνιο για μεταρρυθμίσεις που θα αναβαθμίσουν την ανάπτυξή μας. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναβαθμίσει τις συνέργειες μεταξύ προγραμμάτων δανεισμού και ευρωπαϊκών κεφαλαίων σε όλες τις χώρες που χαίρουν συνδρομής από Ε.Ε. /ΔΝΤ. Υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες βελτίωσης της ικανότητάς τους να απορροφούν ευρωπαϊκά κεφάλαια με σκοπό να τονωθεί η ανάπτυξη και η απασχόληση.
11. Προσβλέπουμε στην τάχιστη ολοκλήρωση του νομικού πακέτου ενίσχυσης του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης και τη νέα μακρο-οικονομική επιτήρηση. Τα μέλη της ζώνης του ευρώ θα καταβάλλουν τη μέγιστη προσπάθεια για να επιτευχθεί συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί δικαιωμάτων ψήφου στο προληπτικό μέρος της Συμφωνίας.
12. Δεσμευόμαστε στην εισαγωγή νομικά δεσμευτικών εθνικών δημοσιονομικών πλαισίων όπως προβλέπει η οδηγία για τα δημοσιονομικά πλαίσια μέχρι το τέλος του 2012.
13. Συμφωνούμε, ότι πρέπει να μειωθεί η εξάρτηση του κοινοτικού ρυθμιστικού πλαισίου από εξωτερικές πιστοληπτικές αξιολογήσεις και προσβλέπουμε στις σχετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
14. Καλούμε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο του Eurogroup, να συντάξει συμπαγείς προτάσεις μέχρι τον Οκτώβριο για το πώς μπορεί να οργανωθεί καλύτερα η διαχείριση κρίσεων στην ευρω-ζώνη και να βελτιωθούν οι μέθοδοι εργασίας.
Καλούμε το Eurogroup να εφαρμόσει ταχέως κατά προτεραιότητα τις αποφάσεις που ελήφθησαν σήμερα."


Ο λαλίστατος κ. Βενιζέλος να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει!

Κλείδωσε η «επιλεκτική χρεοκοπία»
Κλείδωσε η «επιλεκτική χρεοκοπία»!
Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) εκτιμάται ότι θα εγγυηθεί τα ελληνικά ομόλογα για το χρονικό διάστημα στο οποίο το ελληνικό δημόσιο θα τελεί σε κατάσταση "επιλεκτικής χρεοκοπίας", ούτως ώστε από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τις ελληνικές τράπεζες, ανέφεραν σήμερα μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες.
Η συνεισφορά των ιδιωτών πιστωτών της Ελλάδας, κυρίως των ιδιωτικών τραπεζών, στο σχέδιο νέου δανεισμού της Ελλάδας, που αναμένεται να οριστικοποιηθεί σήμερα το βράδυ στις Βρυξέλλες από τους ηγέτες των κρατών-μελών της Ευρωζώνης, αναμένεται να εκληφθεί ως "επιλεκτική χρεοκοπία" της Ελλάδας από τους οίκους αξιολόγησης, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.
"Η επιλεκτική χρεοκοπία θα διαρκέσει μερικές ημέρες μόνο", είπε μία από αυτές τις διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.
Εάν τα μέτρα με τα οποία συμμετέχουν οι ιδιώτες στο νέο δανεισμό, μειώσουν το ελληνικό χρέος, τότε τα ελληνικά ομόλογα θα μπορούσαν να βγουν γρήγορα εκ μέρους των οίκων αξιολόγησης από την κατηγορία "επιλεκτική χρεοκοπία".
Αλλά κατά το χρονικό αυτό διάστημα η ΕΚΤ --θεωρητικά-- δεν θα αποδέχεται τα ελληνικά ομόλογα ως εγγύηση δανεισμού στις ελληνικές τράπεζες.
Οι ελληνικές τράπεζες λειτουργούν σήμερα με ροή κεφαλαίων από την ΕΚΤ, κυρίως χάρη στις εγγυήσεις με τη μορφή ελληνικών ομολόγων. Κινδυνεύουν να αναγκαστούν αυτές να προβούν σε στάση πληρωμών, ελλείψει υποστήριξης από την ΕΚΤ.
Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) θα μπορούσε να εγγυηθεί τα ελληνικά ομόλογα και με αυτό το τρόπο η ΕΚΤ "παρά ταύτα" θα τα αποδέχεται και θα συνεχίσει να δανείζει τις ελληνικές τράπεζας, είπαν οι διπλωματικές αυτές πηγές.
Σε περίπτωση "επιλεκτικής χρεοκοπίας" που θα διαρκούσε μερικές ημέρες, ένας από τους διπλωμάτες υπολόγισε ότι θα απαιτηθούν ως εγγυήσεις 20 δισεκατομμύρια ευρώ.
Η βασική πρόταση των τραπεζών
Μια σύνθετη λύση που θα περιλαμβάνει την επαναγορά ελληνικών ομολόγων, την επιμήκυνση στις λήξεις των τίτλων που κατέχουν ιδιώτες επενδυτές και την αξιοποίηση των εσόδων από τις αποκρατικοποιήσεις αποτελεί το σχέδιο που βρίσκεται αυτή την ώρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων της ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής.
Σύμφωνα με την πρόταση που έχει σχεδιάσει το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο (IIF), ο οργανισμός εκπροσωπεί περισσότερες από 400 τράπεζες παγκοσμίως, οι χρηματοδοτικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας μέχρι το τέλος του 2014 ανέρχονται στα 173 δισ. ευρώ.
Από αυτά, περίπου 28 δισ. ευρώ θα καλυφθούν από τα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων και επιπλέον 57 δισ. ευρώ θα προέλθουν από τις χώρες της Ε.Ε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ως υπόλοιπο της αρχικής δανειακής σύμβασης των 110 δισ. ευρώ που υπογράφηκε πέρυσι τον Μάιο.
Τα υπόλοιπα 88 δισεκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από νέα χρηματοδότηση της Ε.Ε και του ΔΝΤ καθώς και από την συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών.
Οι ιδιώτες επενδυτές (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και ταμεία) κατέχουν αυτή τη στιγμή ελληνικά ομόλογα 150 δις. ευρώ, τα οποία θα κληθούν να ανταλλάξουν με νέους τίτλους μεγαλύτερης διάρκειας( πιθανότατα 30 ετών).
Σύμφωνα με έγγραφο της πρότασης του IIF που παρουσιάζει το πρακτορείο Reuters εάν το 90% των ιδιωτών επενδυτών δεχθεί να συμμετάσχει στην ανταλλαγή των ομολόγων τότε ελληνικό χρέος ύψους 135 δις. ευρώ θα αντικατασταθεί με νέα ομόλογα, ανεβάζοντας τη μέση περίοδο ωρίμανσης του ελληνικού χρέους από τα 6,87 χρόνια στα 19,78 χρόνια.
Το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων θα συνδυαστεί και με ένα πρόγραμμα επαναγοράς, για τη χρηματοδότηση του οποίου οι χώρες της ευρωζώνης, το ΔΝΤ και ενδεχομένως και άλλες χώρες που διαθέτουν πλεόνασμα θα χορηγήσουν την Ελλάδα με ποσό 30 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, στο έγγραφο του IIF υπογραμμίζεται οτι, εφ' όσον η λύση που θα υιοθετηθεί οδηγήσει στην αξιολόγηση selective default (επιλεκτική χρεοκοπία) από τους διεθνείς οίκους τότε θα πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός που θα εγγυάται την απρόσκοπτη πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στη ρευστότητα του Ευρωσυστήματος. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να συσταθεί ένα ταμείο με δύναμη πυρός 25 έως 35 δισ. ευρώ.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ, real.gr


Τι λέτε κ. Ραγκούση;

Ηράκλειο: Ακυρώθηκε ακόμα μία άφιξη κρουαζιερόπλοιου με 2.000 επιβάτες!
Κρουαζιερόπλοιο με 2.000 επιβάτες, το ακυρώσε μετά και τα γεγονότα των τελευταίων ημερών με τους αποκλεισμούς λιμανιού και αεροδρομίων!
Το δρομολόγιο επρόκειτο να ξεκινησει από τη Ρόδο και επόμενος σταθμός θα ήταν το Ηράκλειο αλλά, τα όσα συμβαίνουν στην πόλη, ανάγκασαν τους υπεύθυνους της εταιρείας, να ακυρώσουν την κρουαζιέρα. Δείτε το βίντεο του cretalive.gr, με τα όσα συμβαίνουν στο λιμάνι της πόλης...
Δεν «έδεσαν» το πρωί στο Ηράκλειο δυο κρουαζιερόπλοια!
Πρόκειται για κρουαζιερόπλοια της εταιρείας Louis, Magesty και Cristal, με 2.500 επιβάτες, τα οποία ακύρωσαν προγραμματισμένη άφιξη στο Ηράκλειο καθώς οι ιδιοκτήτες των ταξί είχαν αποκλείσει το λιμάνι και εμπόδιζαν τη διέλευση των πούλμαν για να παραλάβουν τους τουρίστες.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της εταιρείας Louis, Γ. Κουμπενά, οι επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων δεν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τις προγραμματισμένες επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους και η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να τους αποζημιώσει. Μάλιστα, η εταιρεία ήδη έβγαλε από το πρόγραμμά της το Ηράκλειο της Κρήτης.

Παράγοντες του κλάδου τονίζουν ότι μόνο σε μια ημέρα, 12.000 και πλέον επιβάτες δεν μπόρεσαν να επισκεφτούν εγχώριους προορισμούς.

Και ενώ ο τουρισμός της χώρας "αιμοραγεί" κάθε μέρα και περισσότερο από τις κινητοποιήσεις των ιδιοκτητών ταξί, εκείνοι επιμένουν να κλείνουν δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια. Την Πέμπτη, αλώνιζαν ελεύθεροι, κόβοντας τη χώρα στη μέση με τον αποκλεισμό των Τεμπών, ενώ έκλεισαν και αρκετή ώρα τις εισόδους της Θεσσαλονίκης!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:
Παράλυτη πολιτεία, δεν εφαρμόζει τους νόμους – Παρέμβαση εισαγγελέα ζήτησαν οι τουριστικοί πράκτορες
Ηράκλειο: Με ρακί και άμαξες η υποδοχή των τουριστών - Δείτε το βίντεο


Πηγή:NewsIt.gr


Οι κοινοβουλευτικοί παίζουν ...

Γίνεται ένας χαμός, και εμείς ως βουλευτές δεν ξέρουμε, δε μας είπε κανένας τίποτα!

 O Νίκος Σαλαγιάννης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο Flash 960
Αποσπάσματα της συνέντευξης:

<<Γίνεται ένας χαμός αυτή την περίοδο που έχουμε τόσα προβλήματα και έχουμε τόσες αγωνίες τι θα μας ξημερώσει, γίνεται ένας χαμός στην πιο κρίσιμη περίοδο την τουριστική και εμείς ως βουλευτές δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε, δε μας είπε κανένας τι ακριβώς συνέβη, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, με ποια αιτία, ποια αιτιολογία, ποιος ο λόγος, ποια είναι η θέση μας, τι πρέπει να αλλάξουμε.
Εδώ και 16 μέρες από τις 5 Ιουλίου όταν προέκυψε το θέμα κάναμε μια ερώτηση στον κ. Ραγκούση ακριβώς γιατί καταλαβαίναμε από την εμπειρία που έχουμε τόσα χρόνια ότι το πράγμα αυτό με τον τρόπο που βγαίνει δε θα βγει σε καλό και επομένως να του δώσουμε την ευκαιρία να έρθει στη Βουλή, να μας απαντήσει, να μας ενημερώσει και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία απολύτως ενημέρωση κανενός από ‘μας.
Φαίνεται ότι είναι λάθος η διαδικασία και όπως άνοιξε και όπως συνεχίζεται. Για παράδειγμα δεν είναι κατανοητό τώρα να υπάρχει μια δημόσια αποκάλυψη αντιθέσεων τέτοιου βάθους αδειασμάτων υπουργών μεταξύ τους σε μια κυβέρνηση που δίνει μια μάχη που λέει ότι είμαστε σε πόλεμο.>>


Τώρα τι κάνουμε Γιώργο!

SIEMENS: Το ΠΑΣΟΚ "αθώωσε" τους Μαρκογιαννάκη και Αλογοσκούφη!

Τρέχουν και δεν φτάνουν στο προεδρείο της Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ!Πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις στι προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ μετά την ψηφοφορία «φιάσκο» για το κυβερνών κόμμα, καθώς η κάλπη έβγαλε «καθαρούς» τους Χρήστο Μαρκογιαννάκη και Γιώργο Αλογοσκούφη, προκαλώντας τριγμούς στο κυβερνητικό στρατόπεδο!
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν εγκρίθηκε όχι μόνο επειδή υπήρξαν 4 απουσίες (!), αλλά επειδή αρκετοί κυβερνητικοί βουλευτές δεν τήρησαν την κομματική γραμμή και καταψήφισαν την παραπομπή των δύο πρώην υπουργών στο γνωμοδοτικό συμβούλιο.
Το θέμα αναμένεται να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις τις επόμενες ημέρες, καθώς οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως δεν τήρησαν την κυβερνητική δέσμευση του Γιώργου Παπανδρέου για διαλεύκανση των σκανδάλων.
 


Δροσίστηκε πριν τον τσουρουφλήσουν στις Βρυξέλλες!

Οι βουτιές του Γιώργου πριν την μεγάλη μάχη στις Βρυξέλλες...

Από την παραλία στο... αεροδρόμιο ο πρωθυπουργός!


Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More