14.8.10

Τον Σεπτέμβρη και πάλι μαζί.

Δυστυχώς ακόμη μία φορά δεν είμαστε συνεπείς ως αναφορά την ενημέρωση της ιστοσελίδας μας .
Οριστικά θα είμαστε και πάλι κοντά σας από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Αγαπηνός.


Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More