10.2.12

Η νέα κυβέρνηση μετά τις εκλογές θα τα αποδεχθεί;

Καταιγίδα φορολογικών μέτρων από τον Ιούνιο!


Ένα πραγματικό θερινό μπουρίνι φόρων θα διαδεχθεί πολύ σύντομα τη χιονοθύελλα που πλήττει σήμερα μισθούς, συντάξεις και εργασιακές σχέσεις, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο της νέας δανειακής σύμβασης.
Πράγματι, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η χώρα υπογράφοντας το νέο μνημόνιο, μέχρι τον προσεχή Ιούνιο θα πρέπει να έχει επέλθει μία εκ βάθρων αλλαγή στα σημερινά φορολογικά δεδομένα που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση των φοροαπαλλαγών, νέες αλλαγές στον ΦΠΑ, την ενοποίηση της φορολογίας στα ακίνητα αλλά και στα πάσης φύσεως έσοδα από κινητές αξίες.
Πρόκειται για μέτρα σοκ που οδηγούν σε μία άνευ προηγουμένου φορολογική μεταρρύθμιση με στόχο την επίτευξη μιας δημοσιονομικής υποτίμησης που θα καταστήσει φθηνό το κόστος εργασίας και ακριβή την κατανάλωση.
Παράλληλα επιδιώκει ένα τελείως νέο μοντέλο συναλλαγής των πολιτών με τις φορολογικές Αρχές, αφού προτείνεται η κατάργηση τουλάχιστον των 2/3 του αριθμού των εφοριών, την παύση των πληρωμών φόρου στις ΔΟΥ και την αντικατάστασή τους με τραπεζικά εμβάσματα αλλά και απαγόρευση εφαρμογής οποιασδήποτε αμνηστευτικής ρύθμισης.
Η θεσμοθέτηση και εφαρμογή όλων των παραπάνω θα εποπτεύεται από έναν και μόνον επικεφαλής της διοίκησης εσόδων, ο οποίος θα τοποθετηθεί στη θέση αυτή το αργότερο μέχρι τον προσεχή Σεπτέμβριο.
Στόχος, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στο προσχέδιο, είναι να υπάρξει μία φορολογική μεταρρύθμιση άνευ μεταβολών στον προϋπολογισμό προς απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, διεύρυνση της φορολογικής βάσης ώστε να είναι δυνατές οι μειώσεις σε επιλεγμένους φορολογικούς συντελεστές και αναδιάρθρωση του φορολογικού βάρους κατά μήκος των φορολογικών κατηγοριών προς ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας.
Στο πλαίσιο αυτό το μεταρρυθμιστικό πακέτο θα περιλαμβάνει:
• - Την ακύρωση του ΚΒΣ και την αντικατάστασή του με απλούστερη νομοθεσία.
• - Την εξάλειψη ορισμένων φοροαπαλλαγών και προνομιακών καθεστώτων.
• - Την απλοποίηση του ΦΠΑ και της δομής του φορολογικού συντελεστή ιδιοκτησίας.
• - Μία πιο ενιαία φορολογική αντιμετώπιση του ατομικού κεφαλαιακού εισοδήματος και
• - ένα απλοποιημένο πρόγραμμα φορολόγησης προσωπικού και εταιρικού εισοδήματος.
Ο ΦΠΑ προτείνεται να διατηρηθεί κατ' αρχήν στα σημερινά επίπεδα προκειμένου να διευκολυνθούν οι αναγκαίες μακροοικονομικές προσαρμογές.

1. Σύστημα επίλυσης διαφορών: Έως τέλος Μαρτίου 2012 θα πρέπει να εγκριθεί η νομοθεσία που θα καθιστά αναγκαίο για τις μεγάλες φορολογικές υποθέσεις να εξαντλούν τη φορολογική επίλυση της διοικητικής διαφοράς πριν προχωρήσουν σε δικαστικές εφέσεις.
2. Αυστηρότεροι κανόνες για προσφυγή στα δικαστήρια. Ενίσχυση του θεσμού της φορολογικής διαιτησίας καθιστώντας το σύστημα που καθιερώθηκε το 2011 πλήρη λειτουργικό.
3. Χρήση πρόσθετων εργαλείων κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Συγκρότηση έως το τέλος Μαρτίου μηχανισμού που να διασφαλίζει ότι οι καταγγελίες που έχουν σχέση με απλήρωτα χρέη διαβιβάζονται για δίωξη στη Μονάδα Χρηματοπιστωτικών Πληροφοριών.
4. Αναβάθμιση προσωπικού. Έως το τέλος Μαρτίου θα ολοκληρωθεί η εκ νέου αξιολόγηση και πρόσληψη 1.000 ελεγκτών και διαμόρφωση του αριθμού των ελεγκτών στους 2.000. Για τους υφιστάμενους υπαλλήλους θα καθιερωθεί ένα επίσημο πλάνο για την επισκόπηση της επίδοσης, το οποίο θα δίνει αναλυτικά τους στόχους βάσει των οποίων θα αξιολογείται η επίδοση των διευθυντών (μέχρι τον Ιούνιο του 2012). Αντικατάσταση των διευθυντών που δεν επιτυγχάνουν τους στόχους.
5. Μέτρα κατά της διαφθοράς. Έως το τέλος Ιουνίου 2012 θα συσταθούν υπηρεσίες εσωτερικών υποθέσεων και θα ενισχυθεί ο ρόλος της αρχής του ξεπλύματος χρήματος. Βελτίωση συστήματος για τη προστασία όσων καταγγέλλουν περιπτώσεις διαφθοράς στη φορολογική διοίκηση και εισαγωγή διαδικασιών για την εναλλαγή διευθυντών. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχει θεσμοθετηθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κατά της διαφθοράς.
6. Ενίσχυση της αρχής ελέγχου των μεγάλων φορολογούμενων.
7. Κλείσιμο 200 εφοριών έως τον Δεκέμβριο. Έως το τέλος Μαρτίου θα τεθούν στόχοι στις εφορίες σε σχέση με τις κύριες δραστηριότητες όπου συμπεριλαμβάνονται οι έλεγχοι, η επίλυση διαφορών, η κατάθεση και στόχοι επίδοσης για τους διευθυντές βάσει των οποίων θα αξιολογούνται.
8. Είσπραξη των μεγάλων οφειλών απευθείας από κεντρικό φορέα που θα εποπτεύει τις 35 μεγαλύτερες εφορίες.
9. Παύση πληρωμών στις ΔΟΥ: Έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2012 σταματούν οι πληρωμές φόρου στις εφορίες. Οι πληρωμές θα γίνονται με υποχρεωτικά τραπεζικά εμβάσματα και πληρωμές σε τράπεζες ή τοπικά κέντρα δημοσίων υπηρεσιών.
10. Επίτροπος: Έως τον Σεπτέμβριο 2012 θα διοριστεί επικεφαλής της διοίκησης εσόδων ένα εξωτερικό άτομο με άψογα αξιολογικά στοιχεία φορολογικής συμμόρφωσης και σημαντική εμπειρία σε φορολογικά θέματα.
11. Πλήρη ενοποίηση των εισπράξεων από φόρους και εισφορές έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2012.
12. Μηνιαίες δηλώσεις: Έως τον Μάρτιο του 2012 θα πρέπει να επεκταθεί το μέτρο της υποβολής μηνιαίων δηλώσεων σε ένα ευρύτερο φάσμα φορολογούμενων να ενοποιηθεί η είσπραξη οφειλών φόρου και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης των μεγάλων φορολογούμενων, να αυξηθεί ο αριθμός των επιθεωρήσεων και να καθιερωθούν συγκεκριμένοι εισπρακτικοί στόχοι για τους επιθεωρητές.
13. Να σταματήσουν ενδεχόμενες νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις για την είσπραξη φόρων και οφειλών κοινωνικής ασφάλισης αλλά και οι όποιες παρατάσεις ρυθμίσεων που ήδη τρέχουν.
Πέραν αυτών στις βασικές παραπάνω αρχές θα πρέπει να προστεθούν οι παρακάτω συμφωνημένες δράσεις για τη διαμόρφωση του Εθνικού Φορολογικού Συστήματος, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από τον διάλογο μεταξύ των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση.
• - Πόθεν έσχες για όλους, μέσω της καταγραφής της περιουσιακής κατάστασης των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο. Με τη διαδικασία αυτή θα δίνεται η ευκαιρία σε όλους να δηλώσουν κάθε μορφής περιουσιακά στοιχεία (κινητά και ακίνητα) σε Ελλάδα και εξωτερικό. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν ισχυρά κίνητρα για την εμφάνιση μη δηλωθέντων μέχρι σήμερα χρηματικών ποσών και για τον επαναπατρισμό των κεφαλαίων. Τα κίνητρα αυτά θα ενισχύσουν τη ρευστότητα των τραπεζών και θα συμβάλουν στην εθνική προσπάθεια για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.
• - Παραστατικά για τις δαπάνες: Προτείνεται η πλήρης τεκμηρίωση του τρόπου διάθεσης του εισοδήματος, μετά την καταβολή των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών.
• - Αντικειμενικά κριτήρια για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.
• - Ενιαίος φόρος στα ακίνητα. Εξετάζεται να καθιερωθεί ένας ενιαίος φόρος ή ενιαίο τέλος που θα περιλαμβάνει τον φόρο ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) και το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών, το οποίο εισπράττεται σήμερα μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Δεν αποκλείεται ο νέος φόρος ή το νέο τέλος που θα προκύψει, να αποσυνδεθεί από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.
• - Απλοποίηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και αναμόρφωση του φορολογικού ποινολογίου. Καταργούνται πολλές υποχρεώσεις τήρησης πρόσθετων βιβλίων, μειώνονται σημαντικά τα πρόστιμα για πλαστά και εικονικά τιμολόγια, για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων και για άλλες παραβάσεις του συγκεκριμένου Κώδικα.
• - Φοροαπαλλαγές: Προβλέπεται κατάργηση των περισσότερων φοροαπαλλαγών και επαναθέσπιση κάποιων εξ αυτών με βάση εισοδηματικά, κοινωνικά και δημογραφικά κριτήρια. Πράγματι, σύμφωνα με πληροφορίες, με το εθνικό φορολογικό σύστημα εξοικονομείται περί 1,5 δισ. ευρώ από την περικοπή των φοροαπαλλαγών. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο από τη μείωση του αφορολόγητου ορίου στα 5.000 ευρώ το δημοσιονομικό όφελος υπερβαίνει τα 450 εκατ. ευρώ.


  • Πηγή: εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More