12.8.11

Ο νεοπαπανδρεϊσμός οχυρώνεται!

Εἰδικοί φρουροί στήν ὑπηρεσία τοῦ συστήματος!


Τό ὑπουργεῖο προπηλακισμοῦ τοῦ πολίτου ἐξέδωσε προκήρυξι γιά τήν πρόσληψι 1.200 είδικῶν φρουρῶν. Ἐπίσης θά γίνῃ πρόσληψις 600 ἐκπαιδευτικῶν (δασκάλων). Αὐτές τίς ἀνάγκες ἔχει τό σύστημα. Πρῶτα οἱ “ εὐγενεῖς” καί μετά ὁ ὄχλος.
Είδικοί φρουροί ἀντί δασκάλων
Τη μεγαλύτερη προκήρυξη για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε ολόκληρον τον δημόσιο τομέα από την αρχή του Μνημονίου εξέδωσε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Το “ δημοσίας τάξεως” ζητάει άμεσα την πρόσληψη 1.200 ακόμα ειδικών φρουρών που θα έρθουν να προστεθούν στους ήδη περισσότερους από 50.000 αστυνομικούς που ήδη υπηρετούν, αριθμός που αντιστοιχεί σε μία από τις μεγαλύτερες αναλογίες αστυνομικών ανά κάτοικο στην Ευρώπη. Ναι, αλλά προφανώς αποχωρούν 12.000 ειδικοί φρουροί, αφού προσλαμβάνεται ένας για κάθε δέκα που φεύγουν. Όχι όμως, για τους αστυνομικούς και για τους παπάδες δεν ισχύει το 1 προς δέκα του υπόλοιπου δημόσιου τομέα. Μάθαμε επίσης ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να εξαιρέσει τους ένστολους από αρκετές περικοπές εισοδήματος που ισχύουν για το υπόλοιπο Δημόσιο. Είναι προφανής η προσπάθεια δημιουργίας μιας λογικής πραιτωριανών εν όψει των δύσκολων για το σύστημα καιρών που έρχονται.
Την εικόνα συμπληρώνουν τα στοιχεία για τις προσλήψεις στην εκπαίδευση. Μόλις 600 δάσκαλοι θα προσληφθούν φέτος, ένας δηλαδή για κάθε 20 που αποχωρούν, καθώς φεύγουν 12.000 εκπαιδευτικοί, ενώ τα κενά στα σχολεία για τη νέα σχολική χρονιά που ξεκινά τον Σεπτέμβριο υπολογίζονται στους 20.000.
Διπλάσιοι οι αστυνομικοί από τους δάσκαλους, μια δυσοίωνη προοπτική για την κοινωνία. (αὐγή) (εἰκόνα)   
Ὁ κόσμος ἀλλάζει. Δέν χρειάζεται, πλέον, ἡ παιδεία. Ὁ λαός, καί δή ὁ Ἑλληνικός, δέν εἶναι ἀνάγκη νά ἐκπαιδεύεται καί νά μορφώνεται. Ὅσο λιγώτερα ξέρουμε τόσο καλλίτερα γιά τό σύστημα. Πραιτωριανούς χρειάζεται μόνον γιά νά μπορῇ νά μᾶς ἐλέγχῃ καί νά μᾶς ἐπιβάλλεται. Πραιτωριανούς γιά νά στηρίζουν τό σύστημα. Πραιτωριανούς γιά νά καταστέλλουν τίς λιγοστές ἀκόμη, ὅσο περνᾶ ὁ καιρός, ἀντιδράσεις τοῦ λαοῦ. Πραιτωριανούς γιά νά προστατεύουν τά παράσιτα τῆς κυβερνήσεως ἀπό τήν μῆνιν τοῦ “ ὄχλου”. 
Φίλοι


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More