23.9.11

Και που θα φτάσουν ακόμη...

Πάνω από 820 εκατομμύρια οι οφειλές στη ΔΕΗ !


Σε 822 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται σήμερα οι οφειλές των πελατών προς τη ΔΕΗ, σύμφωνα με έγγραφο του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της επιχείρησης Αρθούρου Ζερβού που διαβιβάστηκε στη Βουλή.
Όπως προκύπτει από τη μελέτη των στοιχείων, τα χρέη των πελατών στην κατηγορία «χαμηλή τάση» προέρχονται σε ποσοστό 45,8% από οικιακούς καταναλωτές και το 46% από εμπορικούς (καταστήματα και επιχειρήσεις).
Όπως αναφέρει στο έγγραφό του ο κ. Ζερβός, σε ό,τι αφορά στη διαδικασία είσπραξης των λογαριασμών, αυτή γίνεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της επιχείρησης και τον ισχύοντα κώδικα προμήθειας και συνεπώς, εάν ένας λογαριασμός δεν εξοφληθεί μέχρι την έκδοση του επόμενου, τότε το ανεξόφλητο ποσό ενσωματώνεται αυτόματα σε αυτόν και σε ευδιάκριτο σημείο, αναγράφεται πλέον το ειδικό μήνυμα «ειδοποίηση διακοπής», με το οποίο ο πελάτης ενημερώνεται εγγράφως για την επικείμενη διακοπή ρεύματος στην περίπτωση που δεν εξοφληθεί κατ’ ελάχιστον το ποσό οφειλής που προέρχεται από τον προηγούμενο λογαριασμό, μέχρι την ημερομηνία λήξης του δεύτερου αυτού λογαριασμού.
Έτσι, στην πράξη οι πελάτες με διμηνιαίους λογαριασμούς ρεύματος έχουν πλέον περιθώριο να εξοφλήσουν το λογαριασμό τους σε 85 μέρες από την επίδοσή του και σε 25 ημέρες μετά την έγγραφη ειδοποίησή τους με τον επόμενο λογαριασμό. Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, αναφέρει ο κ. Ζερβός, και εφ’ όσον οι λογαριασμοί δεν εξοφληθούν, εφαρμόζονται όλες οι νόμιμες ενέργειες που προβλέπονται από τη σύμβαση προμήθειας και τον κώδικα προμήθειας, «μη αποκλειόμενης και της διακοπής του ρεύματος».


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More