20.12.11

Θα μάθουμε όλα τα ονόματα;


Υπογραφή πρωτοκόλλου με Ελβετία για τις καταθέσεις.Προπομπό για τη φορολόγηση των ελληνικών καταθέσεων στην Ελβετία αποτελεί το Πρωτόκολλο που υπογράφηκε ανάμεσα στις δύο χώρες σχετικά με την αποφυγή διπλής φορολογίας και το οποίο κατατέθηκε τη Δευτέρα στη Βουλή.
Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο:
- Μειώνεται από 10% σε 7% το ανώτατο ποσοστό του φόρου που μπορεί να επιβάλλει η Ελλάδα επί των τόκων που καταβάλλονται σε Έλληνες καταθέτες της Ελβετίας.
- Ανάβει πράσινο φως για την παροχή πληροφοριών στις φορολογικές αρχές της Ελλάδας αναφορικά με την ταυτότητα των καταθετών. Στο πλαίσιο αυτό η Ελβετία μπορεί να δώσει ονόματα και διευθύνσεις των Ελλήνων που διατηρούν καταθέσεις στο έδαφός της καθώς επίσης και στοιχεία που διευκολύνουν την ταυτοποίησή τους, όπως για παράδειγμα ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
- Μπορεί να φορολογείται και στην Ελλάδα το όφελος από την πώληση μετοχών ή άλλων δικαιωμάτων συμμετοχής των οποίων άνω του 50% της αξίας τους προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από ακίνητα.
- Τα μερίσματα που καταβάλλονται από εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα σε κάτοικο της Ελβετίας μπορούν να φορολογούνται και στη χώρα μας με συντελεστές από 5% έως 15%.
- Στην περίπτωση εκποίησης πλοίων με ελληνική σημαία ή σημαία τρίτων Κρατών ή αεροσκαφών που ανήκουν σε ελληνικές αεροπορικές ή ναυτιλιακές επιχειρήσεις, το αποκλειστικό δικαίωμα φορολόγησης ανήκει στην Ελλάδα.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More