29.1.12

Οι πολιτικάντηδες πέφτουν δήθεν από τα σύννεφα!

Το πλήρες περιεχόμενο του εγγράφου για τον ορισμό επιτρόπου στην Ελλάδα!


Η Ελλάδα πρέπει να δεσμευθεί νομικά στο ότι θα δίδει απόλυτη προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του μελλοντικού της χρέους. Η δέσμευση αυτή πρέπει να υιοθετηθεί νομοθετικά από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ένας Επίτροπος επί του προϋπολογισμού πρέπει να ορισθεί από το Eurogroup με αρμοδιότητα να διασφαλίζει τον έλεγχο του προϋπολογισμού, επισημαίνεται στο έγγραφο της γερμανικής κυβέρνησης που αποκάλυψε η εφημερίδα Financial timesκαι αφορά την Ελλάδα και την επιβολή κηδεμονίας σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά ζητήματα της χώρας.

Το πλήρες περιεχόμενο του εγγράφου είναι το παρακάτω:  Διασφάλιση συμμόρφωσης για το 2ο δανειακό πρόγραμμα
Ι. Πλαίσιο
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τρόικα, η Ελλάδα κατά πάσα πιθανότατα έχει και πάλι αποτύχει στους βασικούς στόχους του προγράμματος κατά το 2011. Ειδικότερα το έλλειμμα του προϋπολογισμού δεν έχει μειωθεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επομένως η Ελλάδα θα πρέπει να βελτιώσει σημαντικά τη μελλοντική της συμμόρφωση προς το πρόγραμμα ώστε να τιμήσει τις δεσμεύσεις της προς τους δανειστές. Ειδάλλως, η Ευρωζώνη δεν θα μπορέσει να εγκρίνει εγγυήσεις για το δεύτερο δανειακό πρόγραμμα.
ΙΙ: Πρόταση για τη βελτίωση των επιπέδων συμμόρφωσης
Για τη βελτίωση της συμμόρφωσης στο 2ο πρόγραμμα, το νέο Μνημόνιο πρέπει να περιέχει δύο καινοτόμα θεσμικά στοιχεία, έναντι των οποίων η Ελλάδα πρέπει να δεσμευθεί. Θα καταστούν επιπλέον προϋποθέσεις για το δεύτερο πρόγραμμα. Μόνον όταν και εφόσον εφαρμοστούν θα μπορεί το νέο πρόγραμμα να ξεκινήσει.
1. Απόλυτη προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του χρέους
Η Ελλάδα πρέπει να δεσμευθεί νομικά στο ότι θα δίδει απόλυτη προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του μελλοντικού της χρέους. Η δέσμευση αυτή πρέπει να υιοθετηθεί νομοθετικά από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Τα κρατικά έσοδα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά πρώτον και κύριο λόγο για την εξυπηρέτηση του χρέους. Μόνο πιθανά υπόλοιπα εσόδων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση πρωτογενών δαπανών.
Αυτό θα επαναδιαβεβαιώσει τους κρατικούς και ιδιώτες πιστωτές ότι η Ελληνική Δημοκρατία θα τιμήσει τις δεσμεύσεις της μετά το PSI και θα έχει θετική επίδραση στην πρόσβασή της στις αγορές.
Η de facto εξάλειψη της πιθανότητας χρεοκοπίας θα καταστήσει την απειλή της μη εκταμίευσης μίας δόσης πιο αξιόπιστη (σσ: αποτελεσματική). Εάν μία μελλοντική δόση δεν εκταμιευθεί, η Ελλάδα δεν θα μπορεί να απειλεί τους πιστωτές με χρεοκοπία, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να αποδέχεται περαιτέρω περικοπές στις πρωτογενείς δαπάνες ως τη μόνη δυνατή συνέπεια της μη - εκταμιευμένης δόσης.
2. Μεταβίβαση εθνικής δημοσιονομικής κυριαρχίας
Η τήρηση του προϋπολογισμού πρέπει να τεθεί υπό ένα αυστηρό σύστημα ελέγχου και επιτήρησης.
Δεδομένων των μέχρι τούδε απογοητευτικών επιπέδων συμμόρφωσης, η Ελλάδα πρέπει να αποδεχθεί την εκχώρηση της δημοσιονομικής της κυριαρχίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για εύθετο χρονικό διάστημα.
Ένας Επίτροπος επί του προϋπολογισμού πρέπει να ορισθεί από το Eurogroup με αρμοδιότητα να διασφαλίζει τον έλεγχο του προϋπολογισμού.
Πρέπει να έχει την εξουσία α) να εφαρμόζει ένα συγκεντρωτικό σύστημα ελέγχου και επιτήρησης όλων των μειζόνων δαπανών του ελληνικού προϋπολογισμού β) να προσβάλλει με βέτο αποφάσεις που δεν ευθυγραμμίζονται με τους τεθέντες από την τρόικα στόχους του προϋπολογισμού και γ) να έχει την αρμοδιότητα να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον προαναφερθέντα κανόνα της προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.
Η νέα εποπτική και θεσμική προσέγγιση πρέπει να διατυπωθεί στο Νέο Μνημόνιο ως εξής: «Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβεβαιωθείσης από την ΕΚΤ, το ΔΝΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένας νέος Δημοσιονομικός Επίτροπος που θα οριστεί από το Eurogroup θα βοηθήσει στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Ο Επίτροπος θα έχει ευρείες αρμοδιότητες εποπτείας στις δημόσιες δαπάνες και θα διαθέτει δικαίωμα βέτο έναντι δημοσιονομικών αποφάσεων που δεν ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του προϋπολογισμού και τον κανόνα «προτεραιοποίησης» στην εξυπηρέτηση του χρέους».
Η Ελλάδα πρέπει να διαβεβαιώσει ότι ο νέος μηχανισμός εποπτείας θα εγκολπωθεί πλήρως στο εθνικό δίκαιο, κατά προτίμηση δια μέσου συνταγματικής τροποποίησης.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More