20.9.11

Με το προσωπικό των τραπεζών τι θα γίνει;

Εγκρίθηκε το σχέδιο συγχώνευσης Alpha Bank-Eurobank EFG
Εγκρίθηκε το σχέδιο συγχώνευσης Alpha Bank-Eurobank EFG.

Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης της Alpha Bank, με απορρόφηση της Eurobank EFG, ενέκριναν τα διοικητικά συμβούλια των δύο τραπεζών, κατά τις σημερινές τους συνεδριάσεις.Όπως ανακοίνωσαν, η νέα τράπεζα, που θα προέλθει από τη συγχώνευση, θα έχει περίπου 2.300 καταστήματα και 150 δισ. ευρώ σύνολο ενεργητικού και θα είναι η 23η σε μέγεθος τράπεζα στην ευρωζώνη.
Ειδικότερα, "η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των δύο τραπεζών, όπως αυτά εμφανίζονται στους ισολογισμούς της 31.12.2010. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι 7 παλαιές, κοινές μετοχές της Eurobank EFG προς 5 νέες κοινές μετοχές της Alpha Bank, νέας ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ. Οι κάτοχοι κοινών μετοχών, εκδόσεως της Alpha Bank, θα διατηρήσουν τον αυτό, όπως και προ της συγχωνεύσεως, αριθμό κοινών μετοχών, νέας ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ.
Τα ανωτέρω τελούν υπό την αίρεση εγκρίσεως του σχεδίου συμβάσεως συγχώνευσης από τις συνελεύσεις των μετόχων των συγχωνευόμενων τραπεζών, οι οποίες θα συγκληθούν άμεσα, καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών, ενώ εκτιμάται ότι η νομική συγχώνευση των δύο τραπεζών θα έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος του τρέχοντος έτους".


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More